Søren Rasmussen, Formand, Hobrovej 4A, Frandsbjerg, 9550 Mariager, tlf 9854 1575, mobil 20740901

Søren Thun Kristiansen Næstformand, valgt af elevforeningen

Bjarke S. Andersen, medlem af forretningsudvalget, valgt af elevforeningen

Niels Kragh, valgt af Familiebruget Midtjylland

Jacob Gade, valgt af Landboforeningen Midtjylland

Lars Kristensen, valgt af Landbo Limfjord

Solveig Klit Forum, valgt af Viborg Kommune

Ulrik Langballe, valgt af LandboThy

Nikolaj Kjærgaard, valgt af elevforeningen

Olav Nørgaard, valgt af Region Midtjylland

Troels Hansen, valgt af elevforeningen

Stanley Bach Mortensen, valgt af 3F i Viborg.

Anne Marie Christophersen, medarbejderrepræsentant TAP personalet.

Lars C. Nielsen, medarbejderrepræsentant pædagogisk personale

Anders Bak Bojsen, elevrepræsentant over 18 år

Kristoffer Paarup Korsgaard Thomsen, elevrepræsentant under 18 år

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra elevforeningen samt af medlemmer udpeget af Dansk Landbrug( Landboforeningerne og Familiebruget). Derudover er der valgt 1 repræsentanter fra henholdsvis Viborg kommune og Region Midtjylland.