Asmildkloster Landbrugsskole blev indviet den 31 oktober 1908.

Forud var gået nogle år, hvor jægermester Aage Krabbe af Hald havde arbejdet med etableringen af landbrugsskolen på Asmildklosters jorde sammen med Viborg Amts Landøkonomiske Forening.

Ved skolestart var der 72 elever på 2 mands værelser,- og ved indvielsen sagde skolens første forstander, på baggrund af skolens værdigrundlag,- at skolen skulle være en ren fagskole for landvæsen og ikke en folkehøjskole.

Allerede i 1914 havde skolen pladsmangel og i 1920 rundede skolen 100 elever. I 1921 oprettedes der et kursus for skovfogedelever,- den første af sin art i Danmark. Denne uddannelse fortsatte frem til 1978, hvor uddannelsen blev flyttet til Gribskov på Sjælland, -og nu videre til Landbohøjskole i København.

Som alle andre undervisningsformer havde Asmildkloster vokseværk.

I 1954 blev der bygget maskinhal, i 1969 ny undervisnings og værelsesfløj med 44 elevværelser, i 1970 blev Vansøgård og i 1977 blev Ministergården købt. I slutningen af 90`erne blev gårdene solgt fra,- og samarbejdsaftaler med områdets landmænd blev etableret for praktikundervisningen.

Midt i 80`erne blev kursusejendommen bygget og senere kom idrætshallen.

I 2007 købte skolen en gård på Aalborgvej til praktikundervisning.

I 2008 blev alle de gamle bygninger incl stuehus fjernet fra grunden og et nyt stuehus(selvfølgelig bygget i røde klostersten) på 249 kvm med jordvarme ect bygget.
Stuehuset ligger 20 meter fra søen( udgang fra stuen og værelserne via haven til søen).
Samtidig blev en maskinhal på 1000 kvm med 1 x 6 meter port samt 1×4 meter port.
Alle maskine er nu placeret på Aalborgvej.
Jordarealet(15 ha) anvendes primært til maskinkørsel, biologiundervisning(der tilhøre 2 store søer til gården), sprøjteundervisning m.v..

Husdyrpraktikundervisning sker i samarbejde med de lokale landmænd.

I dag undervises der på Asmildkloster landbrugsskole ca. 230 elever.

Igennem 110 år har 7 forstandere og forstanderinder arbejdet på Asmildkloster;

I                        Henrik & Ellen Hauch                                                     1908-1934

II                      Jens & Augusta Fastrup                                                   1934-1960

III                     Svend og Ruth Øvle Spanner                                         1960-1981

IV                     Michael & Birthe Christensen                                        1981-1996

V                      Søren Hendriksen                                                             1996-2002

VI                     Keld Mikkelsen                                                                  2002-2012

VII                    Lars & Birgitte Møgelbjerg Andersen                           2012 –