KirstenH

Kirsten Haarbo – Uddannelsesleder

Send_mail_knap

Elin

Elin Maagaard – Studievejleder

Send_mail_knap

Charlotte_Katholm

Charlotte Katholm

Send_mail_knap

Jonas_Andersen

Jonas Andersen

Send_mail_knap

Ole_R_Brun

Ole R. Brun

Send_mail_knap

Dorthe

Dorthe Noe

Send_mail_knap

Inger

Inger Møller

Send_mail_knap

JensF

Jens Frølund

Send_mail_knap

 

Kim

Kim Christensen

Send_mail_knap

Underviser i: Teknik, økonomi/ fagregning, § 26 svejsesikkerhedskursus, arbejdsmiljø og sikkerhed, idræt og svin.

 Erhvervserfaring: ”Hestekørsel, le og roehakning.” Født og opvokset på maskinstation, malkekvæg og slagtesvin. Med smeden som nærmeste nabo.  Det er 30 år siden, men det drejede sig om so- og kvæghold, før det efterskolelærer. Sergent ved Jyske Dragonregiment.

Uddannelse: Realeksamen, instruktøruddannelse. Dels fra forsvaret, dels fra gymnastikhøjskolen v. Viborg. Grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. PG for landbrugsskolelærere.

Brænder særligt for: De unges tilgang til uddannelsen.

KirstenA

Kirsten Andersen

Send_mail_knap

Kristian

Kristian Kortegaard

Send_mail_knap

Keld Skovbakke

Kjeld Skovbakke

Send_mail_knap

LarsP

Lars Pedersen

Send_mail_knap

Underviser i: Tekniske fag, praktisk og teoretisk.

Erhvervserfaring: Landbrugslærer på Try Landbrugsskole, Landbruget/matematik på ordblindeefterskole.

Uddannelse: Landmand med grønt bevis, Landbrugsteknikker med speciale i bygninger og maskiner.

 

LarsN

Lars C. Nielsen

Send_mail_knap

Pernille Kirkegaard

Pernille Kudahl

Send_mail_knap

Rolf

Rolf Poulsen

Send_mail_knap

Underviser i: Planter, plantebiologi, bæredygtighed og sprøjtecertifikatets delprøve 1

Erhvervserfaring: Har tidligere arbejdet som konsulent ved Videncentret for Landbrug, hvor fokus var på plantebeskyttelse og viden generering i forhold til planteavlskonsulenter og landmænd

Uddannelse: Agronom fra den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (nu: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet). Afsluttede uddannelsen i 2008.

Brænder særligt for: Det er fedt at være med, når det går op for eleverne, at planter og plantedyrkning er det fedeste i verden.

Sidsel

Sidsel Christensen

Send_mail_knap

Susanne

Susanne Pedersen

Send_mail_knap

Claus Michael Bengtsen

Claus Michael Bengtsen

Send_mail_knap

Underviser i: Teknik og planteproduktion

Erhvervserfaring: Svineproduktionskonsulent, LMO – Management, Kernestyring, Praktisk rådgivning. 20 år som driftsleder på større landbrug – Svineproduktion, (avl og opformering, frilandsproduktion), Planteavl, kartofler, frøavl og  andre salgsafgrøder. Samson Agro, Montage af gylllevogne, Hydraulik

 Uddannelse: Landmand( Grundforløb på Asmildkloster, overbygning på Vejlby Landbrugsskole), Merkonomkurser i blandt andet personaleadministration, organisation og indkøb. Lederkurser, målrettet mod ledere på større landbrug.

 Brænder særligt for: Ny teknologi indenfor planteproduktion, IT i undervisning/uddannelse, Uddannelsesudvikling

 

Bendt_Jensen

Bendt Jensen

Send_mail_knap

Tage

Tage Vinther

Send_mail_knap

Jørn_Lund

Jørn Lund

Send_mail_knap

Ole Schaltz Eriksen

Send_mail_knap

IMG_0902

Ole Kjær

Send_mail_knap

Lars_Vingborg

Lars Vingborg

Send_mail_knap

Martin Carlsen

Send_mail_knap