Åbent Hus om Uddannelse | Lørdag den 9. november kl. 10.00-1400

Søges; Skolehjemsassistent med pedelfunktion

Posted · Add Comment

Asmildkloster Landbrugsskoles kostskole huser 330 unge. Vi ønsker en åben og aktiv skole også i fritiden. Vi søger derfor en kollega der kan være en del af et aktivt fritidsmiljø på skolen og samtidigt være en del af vores teknisk service team. Dit arbejdsområde og opgaver Det er et alsidigt job med en mangfoldighed af […]

Søges; Mentor – SPS – Læse- og Matematikvejledning

Posted · Add Comment

Vi ønsker at give vores elever de bedste vilkår for at gennemføre deres uddannelse. Vi søger derfor en kollega der kan hjælpe den enkelte elev og underviser med at udnytte de støttemuligheder der eksisterer og udvikle undervisning og materialer. Skolens mentor og SPS-medarbejder skal være med til at elever og undervisere sammen når i mål […]

Projekt- og udviklingskoordinator søges

Posted · Add Comment

Projekt- og udviklingskoordinator – 2-årig projektstilling Vi søger en kollega der kan hjælpe os med at kvalificere vores mange gode ideer, nye tiltag og projekter og som er handlingsorienteret og kan gennemføre processer og komme i mål. Asmildkloster Landbrugsskole er en stærk og ambitiøs erhvervsskole med landbrugsuddannelsen som EUD og EUX samt landbrugets lederuddannelser. Skolen […]

Betaling for kost / logi under skoleophold – nye regler

Posted · Add Comment

Til information er der fra 1. juli 2019 trådt nye regler i kraft for betaling og refusion for ophold på kostskole.  De nye regler vedrører alle elever der begynder på skolen fra 1. juli 2019 og fremad og har en uddannelsesaftale.  Fra 1. juli 2019 opkræves arbejdsgiveren/eleven ikke for betaling for skoleophold. Arbejdsgiveren slipper for […]

Ny underviser – Driftsøkonomi

Posted · Add Comment

Asmildkloster Landbrugsskole har pr. 1. august 2019 ansat Frank Andersen som underviser. Frank vil primært arbejde med økonomi som fokus og undervisning på Landbrugets Lederuddannelse Produktionsleder (PL), Agrarøkonom (AØ) samt Hovedforløb2 (Hf2).  Frank kommer fra en stilling som drifts- og strategirådgiver hos LHN i Tinglev.  Frank har stor erfaring med arbejde i netværksgrupper hvor han […]

Nørremark I/S – Årets Læreplads 2019

Posted · Add Comment

Viborg; Landbruget er fyldt med gode fortællinger om læremestre, ledere og kolleger der på attraktive landbrugsarbejdspladser som en del af praktikken gør en fantastisk indsats for at lære den nye generation af landmand håndværket i landbrugsuddannelsen – det vil Asmildkloster Landbrugsskole med kåringen Årets Læreplads sætte fokus på! Landbruget har en stor tradition for at […]

Årets Læreplads 2019 kåres på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg

Posted · Add Comment

Viborg; Landbruget er fyldt med gode fortællinger om læremestre, ledere og kolleger der på attraktive landbrugsarbejdspladser som en del af praktikken gør en fantastisk indsats for at lære den nye generation af landmand håndværket i landbrugsuddannelsen – det vil Asmildkloster Landbrugsskole med kåringen Årets Læreplads sætte fokus på! Landbruget har en stor tradition for at […]

Økonomiunderviser søges

Posted · Add Comment

Erhvervsuddannelsen (EUD/EUX) til Landmand samt Produktionsleder- og Agrarøkonomuddannelsen Asmildkloster Landbrugsskole fortsætter sin positive udvikling. Vi søger en ny kollega til undervisning i Økonomi på erhvervsuddannelsen – Landmand samt de 2 lederuddannelser Produktionsleder og Agrarøkonom. Du har undervist i eller har solid faglig erfaring, viden og interesse for økonomi og økonomistyring på virksomhedsniveau. Samtidigt har du […]

Inspirationsforum by Asmildkloster

Posted · Add Comment

Historisk mange ”Landbrugshåndværkere” på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg – Dette markeres med et nyt tiltag; Inspirationsforum by Asmildkloster Viborg: 111 elever dimitterer som landmand fra Asmildkloster Landbrugsskole til juni 2019 – dette kombineret med en ny årgang på 99 elever på Gf2 EUD og EUX i dette forår giver historisk mange elever, optimisme og tro […]

Friluftsrådet støtter HAVER T!L MAVER – Asmildkloster med 110.000 kr.

Posted · Add Comment

Viborg: Friluftsrådet har bevilget 110.000 kr. til udvidelse af HAVER T!L MAVER på Asmildkloster Landbrugsskole. Sammen med et driftstilskud fra Viborg Kommune muliggør dette at endnu flere børn kan gøre brug af et af de bedste udendørs klasselokaler der findes…. At åbne dagens post var en ganske særlig god oplevelse. Asmildkloster Landbrugsskole kunne med stor […]