Skolens elever kan søge forskellige legater. Du finder her løbende det materiale vi modtager vedrørende legater.

[listyofiles folder=”wp-content/legat” options=”table,filesize,icon,new_window”]

 LandboForeningen Midtjyllandsfond støtter:

– Studieophold og uddannelse (dog ikke grundforløb) inden for jordbrugserhverv

– Praktikophold i udlandet

– Forsknings- og udviklingsformål

– Fondes midler kan søges af og uddeles til personer hjemmehørende i LandboForeningen

Midtjyllands område (tidligere Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt).

Se fondens vedtægter:

[listyofiles folder=”wp-content/legatlmo” options=”table,filesize,icon,new_window”]

Mindelegatet til fordel for unge landbrugsstuderende

Link til legatets hjemmeside

Det kongelige danske landhusholdningsselskabs Informations-, Rejse- og Uddannelseslegat

Fondens midler skal bl.a. bruges til at støtte unge under landmandsuddannelse eller under videregående jordbrugsuddannelse, til studiets gennemførelse eller til rejser i forbindelse med studiet.
Ansøgningsfristen er 1. oktober og ansøgningen sendes til:
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab c/o Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3, 1. 1609 København V