Deltagelse i undervisning på en erhvervsskole er i sit udgangspunkt vederlagsfrit for eleven.

Der er dog følgende betalinger;

  • Betaling for fotokopier samt elevers egen print. Betalingen beregnes som et gennemsnit pr. elev, ud fra skolens omkostninger hertil.
  • Elever der aktivt tilvælger aktivitetsklubben betaler herfor.
  • Elever der tilvælger privatist eksamen på Akademiuddannelserne betaler herfor.
  • Der betales et a’conto beløb for studieture. Studieture afregnes efter de faktiske omkostninger og opgøres i et regnskab for turen.
  • Der betales et depositum for lånebøger og værelse.

Elever der kan se en fordel i at købe udvalgte bøger til ejendom får mulighed herfor ved skolestart.

Her finder du Asmildkloster Landbrugsskoles prisblad for skoleomkostninger pr. 1. august 2018:

Giver prisbladet anledning til spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte skolens administration direkte på telefon 8667 3222.