Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Asmildkloster Landbrugsskole i 2018 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

  • 22. december 2017 – 2. januar 2018 (begge dage incl.)
  • uge 7 2018 (dog undtaget studenterlinjen og Hovedforløb2)
  • 26., 27., 28. marts 2018
  • 11. maj 2018
  • uge 42 , 2018 (dog undtaget 1. hovedforløb EUD)

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.