Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Asmildkloster Landbrugsskole i 2019 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

  • Uge 7, 2019 (dog undtaget Afkortet forløb og Hovedforløb2)
  • 15., 16., 17. april, 2019 (Påsken)
  • 31. maj, 2019 (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Uge 42, 2019 (Efterårsferien)
  • 21. december, 2019 – 2. januar 2019 (begge dage incl.) (Juleferien)

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.