Viborg; Landbruget er fyldt med gode fortællinger om læremestre, ledere og kolleger der på attraktive landbrugsarbejdspladser som en del af praktikken gør en fantastisk indsats for at lære den nye generation af landmand håndværket i landbrugsuddannelsen – det vil Asmildkloster Landbrugsskole med kåringen Årets Læreplads sætte fokus på!

Landbruget har en stor tradition for at tage et uddannelsesansvar for unge og dermed også sikre faglært og veluddannet arbejdskraft til erhvervet. Der gøres en kæmpe indsats i Dansk Landbrug for hver dag at give den enkelte elev en god solid uddannelse og oplæring.

Mere end 400 forskellige godkendte landbrug uddanner pt. elever fra Asmildkloster Landbrugsskole. Det vidner om at Danske landmænd tager uddannelse af de kommende generationer alvorligt og ikke mindst vidner det om, at de tager et kæmpe samfundsansvar for uddannelse af unge mennesker.

Landbrugsuddannelsen har i praksis ”Uddannelsesgaranti” uden det dog er noget landbruget har travlt med at fortælle til de unge eller omgivelserne.

Den gode læreplads i landbruget har klare og synlige mål for oplæringen af elever, de tager sig godt af deres elever og tager eleverne med i arbejdspladsens sociale liv og ind imellem gøre lidt ekstra for den enkelte. God ledelse på landbruget suppleret med prioritering af oplæringen skaber et fantastisk læringsmiljø og gør eleven dygtig og kompetent og fagligt dygtig. Årets Læreplads lever sandsynligvis op til denne beskrivelse.

”Den gode fortælling om den gode læreplads som fortjener anerkendelse for indsatsen, skal frem i lyset” siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen og fortsætter ”Vi hører på Asmildkloster Landbrugsskole de gode historier og dem vil vi gerne dele med hele verden og så vil vi være med til at give de læremestre, ledere og kolleger der gør den gode indsats et ordentligt ”klap på skulderen”.

Det er skolens elever på Hovedforløb2 EUD og EUX der kan indstille deres læreplads til kåringen og mange elever glæder sig til at de nu får muligheden for både at sige tak og være med til at dele den gode fortælling om Årets Læreplads.

Kåringen af Årets Læreplads 2019 sker på Asmildkloster Landbrugsskole ved Dimissionsfesten den 27. juni 2019. Med kåringen følger et diplom og en anerkendelse til lærepladsen – hvad denne består af forbliver ind til videre en overraskelse.

Faktaboks

Asmildkloster Landbrugskole bor i Viborg i hjertet af Jylland.

27. juni 2019 kåres Årets Læreplads 2019 blandt de indstillede kandidater på Asmildkloster Landbrugsskole.

Kandidaterne indstilles af de 110 EUD/EUX elever der gennemfører Hovedforløb2 med dimission ultimo juni 2019 via skolens hjemmeside: https://www.asmildkloster.dk/for-elever/arets-laereplads/

Se mere på:

www.asmildkloster.dk

Du finder pressemeddelelse og pressemateriale her: https://www.asmildkloster.dk/?page_id=1252

For yderligere information kontakt forstander Lars Møgelbjerg Andersen, mobil 6054 2522. En mulighed er også la@asmildkloster.dk