”Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har i brev af 17. august 2017 samt endelig afgørelse af 17. september 2018 vurderet, at Asmildkloster Landbrugsskoles opkrævning af deltagerbetaling har været uretmæssig. Styrelsen har fastslået, at deltagerbetaling alene kan ske på baggrund af elevernes frivillige ønske om deltagelse i indenlandske ekskursioner samt elevernes selvvalgte ønske om køb af kopi, print, forbrugsmaterialer og bøger.

Som følge heraf har Asmildkloster Landbrugsskole stoppet opkrævning af ovennævnte deltagerbetaling med tilbagevirkende kraft til 1. august 2017. Som tidligere elev fra Asmildkloster Landbrugsskole, kan man have krav på tilbagebetaling, hvis man mener, man uretmæssigt er opkrævet deltagerbetaling, man ikke ellers ville have tilmeldt sig frivilligt. Skulle dette være tilfældet kan man rette sit skriftlige krav til Asmildkloster Landbrugsskole på md@asmildkloster.dk ”.