Hvert år indkalder Det kongelige Landhusholdningsselskab AØ-hovedopgaver fra samtlige land- og jordbrugsskoler til vurdering.

Under overskriften;

SELVEJE eller EJ?

  • præsenteret i 4 hovedbudskaber

fik 2 studerende fra Asmildkloster Landbrugsskole, Jeanette Tang Poulsen og Kristian Thøgersen overrakt Agrarøkonomprisen 2016, 1. præmien som årets bedste hovedopgave på Agrarøkonom. Overrækkelsen skete på Københavns Universitet, det tidligere Landbohøjskolen i København.

I årets motivering for 1. præmien til Jeanette og Kristian, udtalte Nordea Danmarks direktør for landbrug, Torben A. Pedersen på vegne bedømmerne, at ”projektet var særdeles gennemarbejdet, var en fornem blanding af teori understøttet med empiri og alligevel med en fin balance til det praktiske i dansk landbrug. Problemstillingen er særdeles relevant” og det var med stor fornøjelse, at Torben A. Pedersen overrakte prisen og formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild præmien på kr. 10.000 til de unge landmænd.slide2

På landhusholdningsselskabet efterårskonference præsenterede Jeanette og Kristian deres vinderprojekt og lagde i projektets konklusion vægt på 4 hovedbudskaber:slide4

slide3

”Som afslutning på præsentationen af vinderprojektet var Jeanette og Kristian fuldstændig enige i, at skulle de etablere sig som ejere i et landbrug, da var det bestemt ikke afgørende at EJE jord og bygninger – hellere opnå retten og adgangen til at producere i disse og derved bevise egen værdi – hvis investorerne vil stille kapitalen til rådighed til fair og rimelige afkastkrav”.
dsc00863

Her ses Kristian og Jeanette flankeret af landhusholdningsselskabets præsident, godsejer Frederik Lüttichau (fra venstre) og tilsvarende fra højre landbrugsdirektør i Nordea, Torben A. Petersen og formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Tagged with →