Asmildkloster Landbrugsskole er skolehjem / kostafdeling, hvorfor vi ikke er omfattet af nedlukningen i Region Midtjylland. Det er efter samme princip som efterskolerne der heller ikke lukkes ned generelt.

Alle elever på skolen informeres netop nu herom.

Alle planlagte eksaminer kan gennemføres som hidtil under hensyntagen til de eksisterende retningslinjer.

Det er naturligvis vigtigt at vi fortsat overholder alle de retningslinjer der er gældende og også “strammer op” – så vi i videst mulig omfang passer på hinanden og undgår smittespredning på skolen.

Vi arbejder pt. på at afklare hvorledes undervisningen af vores EUX elever konkret gennemføres, da Viborg Gymnasium lukker ned.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til forstander Lars Møgelbjerg Andersen 6054 2522 eller souschef Lars Mogensen 4047 4124.