Viborg; Manglen på arbejdskraft i dansk landbrug er betydeligt, derfor er det med glæde og stolthed at Asmildkloster Landbrugsskole i disse dage sender hele 175 unge mennesker afsted ud i landbruget.

”Landbruget har en stor tradition for at tage et uddannelsesansvar for unge og dermed også sikre faglært og veluddannet arbejdskraft. I en tid hvor manglen og kampen om arbejdskraften I landbruget er betydelig, er det en stor glæde og motivation for alle os på Asmildkloster Landbrugsskole, at vi kan være medvirkende til, at udbuddet af dygtige og motiverede unge, der vil en karriere i landbruget øges, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen”.

De 175 unge fordeler sig på 76 faglærte Landmænd heraf 44 EUX’ere, 15 Produktionsledere, 84 Gf2’ere, heraf 36 EUX’ere.

Det fantastiske ved disse tal er at der kommer 84 nye unge medarbejdere afsted til landbruget samtidigt med, at vi har hele 76 faglærte landmænd og 15 produktionsledere der har gennemført eksamen og er klar til at gøre brug af deres viden og erfaringer. Selv på et lettere overophedet arbejdsmarked må disse mange dedikerede unge med stor interesse i landbrug kunne gøre en forskel.

Nu er det op til de gode danske landmænd, at tage godt imod både de nye og ”de rutinerede” og give dem en god introduktion, oplæring og masser af god ledelse, således at deres sande potentiale kan spire og vokse til gavn for både den enkelte unge og ikke mindst erhvervet, der i den grad har brug for unge der kan og vil landbruget som karrierevej.

”Skolen oplever at mange af de unge landmænd har både 2 og 3 tilbud om job eller praktik. I dag er det ikke nok at have et job ledigt – det skal være et godt job med udviklingsmuligheder og gode og ordnede arbejdsvilkår. Er det på plads, så er mulighederne for at får den rette unge tiltrukket og rekrutteret bedst, slutter forstander Lars Møgelbjerg Andersen”.

Faktaboks

Asmildkloster Landbrugskole bor i Viborg.

Til august 2018 starter hele 120 nye unge på Gf1, Gf2, Gf1 EUX samt Hf1 EUX på Asmildkloster Landbrugskole i Viborg.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse og er derfor bygget op som en vekselvirkning mellem skoleophold og praktikperioder, som foregår på landbrug i Danmark eller Internationalt.

 

Se mere på:

 

www.asmildkloster.dk

Du finder pressemeddelelse og pressemateriale her: https://www.asmildkloster.dk/?page_id=1252

For yderligere information kontakt forstander Lars Møgelbjerg Andersen, mobil 6054 2522. En mulighed er også la@asmildkloster.dk

Tagged with →