Søren Rasmussen, Formand, Hobrovej 4A, Frandsbjerg, 9550 Mariager, tlf 9854 1575, mobil 20740901

Bjarke S. Andersen, Næstformand, medlem af forretningsudvalget, valgt af elevforeningen

Troels Hansen, medlem af forretningsudvalget, valgt af elevforeningen

Henrik Nielsen, valgt af Familiebruget Midtjylland

Jacob Gade, valgt af Landboforeningen Midtjylland

Lars Kristensen, valgt af Landbo Limfjord

Torsten Nielsen, valgt af Viborg Kommune

Lars Oddershede, valgt af LandboThy

Nikolaj Kjærgaard, valgt af elevforeningen

Christian Børgesen, valgt af elevforeningen

Olav Nørgaard, valgt af Region Midtjylland

Kasper I. Terkelsen, valgt af 3F i Viborg.

Tina Linnebjerg, medarbejderrepræsentant TAP personalet.

Lars C. Nielsen, medarbejderrepræsentant pædagogisk personale

Maria Rønd, elevrepræsentant over 18 år

Vakant, elevrepræsentant under 18 år

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra elevforeningen samt af medlemmer udpeget af Dansk Landbrug( Landboforeningerne og Familiebruget). Derudover er der valgt 1 repræsentanter fra henholdsvis Viborg kommune og Region Midtjylland.