Af Claus Quiding

Der måles, vejes, testes og spørges i en lang uendelighed i både folkeskoler, på universiteter og sandeligogså i vores gren af uddannelsessystemet nemlig Erhvervsskolerne. Vi har derfor besluttet os for, at dykkelidt ned i nogle af de mange undersøgelser, som der er lavet på det seneste, for at se om vi kan finde ud afom Asmildkloster er en god skole, i hvert fald se, om undersøgelserne siger at det er en god skole. De førstefire punkter er fra en undersøgelse af Ennova.

Nr. 4 i trivsel i Danmark

Første undersøgelse handler om, elevernes trivsel på hver enkelt erhvervsskole i hele landet. Det vil sige,Handelsskoler, Tekniske skoler og andre fag-relaterede erhvervsskoler heriblandt landbrugsskoler. Her ereleverne blevet spurgt, om de vil anbefale skolen til andre? Og hvilken karakter eleven vil give skolen somhelhed? Her ligger Asmildkloster nr. 4 på listen med en svarprocent på 99 og et resultat på 79 %. Ud fra dentilbagemelding kan vi vel godt tillade os at konkludere, at eleverne er ret tilfredse med skolen som helhed.

Nr. 11 på Undervisere

Næste punkt der er målt på er elevernes syn på underviserne.
78 % er resultatet endt med, hvilket rakte til en 11. plads ud af 64 skoler. Det skal dog siges, at en 2. plads låpå 81 %, så det var meget tæt blandt de 15 første.

Nr. 4 i undervisning

Tredje punkt eleverne er blevet spurgt til er, hvorvidt de er tilfredse med undervisningen? Her indtagerAsmildkloster en 4. plads, med 79% og stadig undersøgelsens højeste svarprocent på 99. Nr. 1. på listen har82 %, men har ikke oplyst svarprocent. Både 2. og 3. pladsen ligger på 81 % og en svarprocent på kun 48 og82.

Nr. 3 på Socialt miljø på skolen

Med 85% tilfredshed på en delt 2. plads, og kun et procentpoint fra 1. pladsen, kan vi glæde os over ateleverne er vilde med det sociale miljø der gennem tiden er skabt her på skolen. En ting vi ikke tror blivermindre værd, efter skolens nye elev-cafe er blevet taget i brug.

Nr. 3 på udstyr og materialer

Et gammelt mundheld lyder ”Aldrig gå ned på udstyret”, hvilket vi på Asmildkloster har forsøgt at efterleve.Undersøgelsen viser i hvert fald at vores elever er så tilfredse, at vi ryger ind på en 3.plads / delt 2.plads pålisten.
Hvor mange gennemfører en ungdomsuddannelse?

Nr.2 på gennemførelse

En anden for os meget vigtig undersøgelse, der er blevet lavet i år 2012, er en undersøgelse afgennemførelsesprocenten. Vi har i mange år på landbrugsskolerne kunne bryste os af, at vi har et lavtfrafald fra uddannelsen. Det skyldes dels, at vi stort set altid har kunnet finde landmænd, som gerne vilhave elever.
Undersøgelsen viser da også at, det er to landbrugsskoler, der topper listen nemlig JordbrugetsUddannelsescenter i Vejlby på 1. pladsen med 93 %, og meget kort derefter kommer Asmildkloster med engennemførelsesprocent på 90. Det skal dog bemærkes, at JU Vejlby kun har hovedforløb 2 elever at målepå, og når de er kommet så langt,- skal de kun bestå de sidste 5 måneder, hvilket (næsten) alle gør. Vorestal dækker over Grundforløb, som har alle dem med og uden uddannelsesaftaler, elever med særligt behovosv.. Så at sammenligne dem med os er ikke retvisende, men det tages der ikke hensyn til rent statistisk.Også i forhold til svarprocenten, hvor vores var 99 %, mens andre var på 90 %.

Unikt

Det er helt unikt, at en ungdomsuddannelsesinstitution kan ligge med 90 % gennemførelse. Det er et resultat, skolen roligt kan være stolt af. Til sammenligning er den gennemsnitlige gennemførelsesprocentpå erhvervsuddannelsesinstitutionerne i Region Midtjylland på 57 %.
Konklusionen på de undersøgelser der er lavet af eksterne firmaer må altså være, at det går meget godtmed at lave skole her på Asmildkloster. Både i forhold til undervisningen, gennemførelsen og det socialefællesskab på skolen.