KirstenH

Kirsten Haarbo – Uddannelsesleder

Send_mail_knap

Kristine M. Lund – Pædagogisk Leder

Send_mail_knap

Elin Maagaard – Studievejleder – Plantefokus

Send_mail_knap

 

Anne Bay – Læsevejleder og mentor


Send_mail_knap

Dorthe Noe – Plantefokus

Send_mail_knap

 

Kim Christensen – Teknikfokus

Send_mail_knap

Underviser i: Teknik, økonomi/ fagregning, § 26 svejsesikkerhedskursus, arbejdsmiljø og sikkerhed, idræt og svin.

 Erhvervserfaring: ”Hestekørsel, le og roehakning.” Født og opvokset på maskinstation, malkekvæg og slagtesvin. Med smeden som nærmeste nabo.  Det er 30 år siden, men det drejede sig om so- og kvæghold, før det efterskolelærer. Sergent ved Jyske Dragonregiment.

Uddannelse: Realeksamen, instruktøruddannelse. Dels fra forsvaret, dels fra gymnastikhøjskolen v. Viborg. Grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. PG for landbrugsskolelærere.

Brænder særligt for: De unges tilgang til uddannelsen.

Kirsten Andersen – Kvægfokus

Send_mail_knap

Kristian Kortegaard – Kvægfokus

Send_mail_knap

Lars C. Nielsen – Grisefokus

Send_mail_knap

Rolf Poulsen – Plantefokus

Send_mail_knap

Underviser i: Planter, plantebiologi, bæredygtighed og sprøjtecertifikatets delprøve 1

Erhvervserfaring: Har tidligere arbejdet som konsulent ved Videncentret for Landbrug, hvor fokus var på plantebeskyttelse og viden generering i forhold til planteavlskonsulenter og landmænd

Uddannelse: Agronom fra den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (nu: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet). Afsluttede uddannelsen i 2008.

Brænder særligt for: Det er fedt at være med, når det går op for eleverne, at planter og plantedyrkning er det fedeste i verden.

Sidsel Christensen – Kvægfokus

Send_mail_knap

Susanne Joel – Samfundsfokus – International koordinator

Send_mail_knap

Claus Michael Bengtsen

Claus M. Bengtsen – Teknikfokus

Send_mail_knap

Underviser i: Teknik og planteproduktion

Erhvervserfaring: Svineproduktionskonsulent, LMO – Management, Kernestyring, Praktisk rådgivning. 20 år som driftsleder på større landbrug – Svineproduktion, (avl og opformering, frilandsproduktion), Planteavl, kartofler, frøavl og  andre salgsafgrøder. Samson Agro, Montage af gylllevogne, Hydraulik

 Uddannelse: Landmand( Grundforløb på Asmildkloster, overbygning på Vejlby Landbrugsskole), Merkonomkurser i blandt andet personaleadministration, organisation og indkøb. Lederkurser, målrettet mod ledere på større landbrug.

 Brænder særligt for: Ny teknologi indenfor planteproduktion, IT i undervisning/uddannelse, Uddannelsesudvikling

Bendt Jensen – Teknikfokus

Send_mail_knap

 

Ole Kjær – Dansk- Engelsk- Matematikfokus

Send_mail_knap

Lars Vingborg – Økonomifokus

Send_mail_knap

Martin Carlsen – Plantefokus

Send_mail_knap

Ida Stærk Nicolajsen – Plantefokus

Send_mail_knap

Gert Jan Jonker

Send_mail_knap

Frank Andersen – Økonomifokus

Send_mail_knap

Bjarke Andersen – Minkfokus

Send_mail_knap

Lise R. Pilgaard – Kvægfokus

Send_mail_knap

Jeppe Bach Knudsen – Ledelsesfokus


Send_mail_knap

Peter Andersen – teknikfokus


Send_mail_knap

Rikke Tolstrup – Kvægfokus


Send_mail_knap

LiseLotte Puggard – Skolehaveleder – Haver til maver


Send_mail_knap

Hanne Præstgaard Rishøj – Grisefokus

Send_mail_knap


Dorthe Frederiksen – Grisefokus


Send_mail_knap

Mathias Amlund Hansen – Samfundsfag / Grundfag

Send_mail_knap