Claus Schmidt Christensen – Leder teknisk service

Send_mail_knap

PerV

Per Vestergaard – Pedelmedhjælper

Birgit Sørensen – Rengøringsservice

Berit Lønstrup Tobiasen – Rengøringsservice – Nattevagt