Til information er der fra 1. juli 2019 trådt nye regler i kraft for betaling og refusion for ophold på kostskole. 

De nye regler vedrører alle elever der begynder på skolen fra 1. juli 2019 og fremad og har en uddannelsesaftale. 

Fra 1. juli 2019 opkræves arbejdsgiveren/eleven ikke for betaling for skoleophold.

Arbejdsgiveren slipper for denne betaling og skal ikke selv efterfølgende ansøge AUB om refusion for kost/logi under skoleopholdet. En god forenkling. 

Fra 1. juli 2019 er det skolen der afregner betaling for kost/logi direkte med AUB. Vi skal således opgøre kost/logi og skolen søger således refusionen hjem.

 Do. er en god ændring for landmændende der slipper for arbejdet med at søge refusionen og for at lægge ud for betaling af kost/logi under skoleophold.

Eventuelle spørgsmål vedr. do. kan rettes til skolens administration 8667 3222.