Bruger du teleskoplæsser i dit daglige arbejde? Udfører du opgaver med teleskoplæsseren som kræver certifikat eller vil du bare blive endnu bedre til at betjene teleskoplæsseren?

Så har Asmildkloster Landbrugsskole et godt tilbud til dig. I samarbejde med MERCANTEC – Ulfborg, arrangere vi kursus i betjening af teleskoplæsser med gafler.

Du har mulighed for at gennemføre kurset og aftenen mens du er på skoleophold.

Kursusbeskrivelse

Målgruppen for kurset er elever på Asmildkloster Landbrugsskole som anvender teleskoplæsser i deres daglige arbejde.

Deltagerne skal være helbredsmæssigt egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. bekendtgørelse nr. 382 af 23/04/2007 § 6.

Deltagerne kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene forskellige varianter af både maskiner og udstyr.

Deltagerne kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning.

Deltagerne kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætter disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i snævre passager. Deltagerne kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for løftemateriellet.

Kursusdage

Tirsdage:  5/4 + 12/4 + 19/4 + 26/4 + 3/5        fra kl. 17:15 – 21:15

Onsdage:  6/4 + 13/4 + 20/4 + 27/4 + 4/5        fra kl. 17:15 – 21:15

Kursussted

MERCANTEC, Ulfborg

Pris

Deltagerbetaling for hele kurset er 1.060,- kr. som du betaler direkte til MERCANTEC. Du sørger selv for transporten til Ulfborg t/r.

Kurset har max. 15 deltagere og oprettes ved 10 tilmeldinger.

Tilmelding

Gå på www.efteruddannelse.dk og skriv aktivitetsnummeret: MU4007302116 i feltet Find – Så finder du kurset og kan tilmelde dig – Husk først til Mølle!

Undersøg og beslut allerede nu om du er interesseret – måske din læremester også er med på ideen.

Elever under 18 år kan også deltage.

Tagged with →