Fremtidens landbrug
i Region Midtjylland

Debatmøde på AU Foulum om muligheder og rammer for fremtidens produktion af fødevarer, bioenergi og biobaserede produkter.

Onsdag den 23. januar kl. 19.00 på AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

En af mulighederne for landbruget i Region Midtjylland er at øge produktionen af biomasse til energi, materialer, kemiske råstoffer og andre produkter. Undersøgelser peger på, at det kan ske uden at produktionen af fødevarer  mindskes.

For det enkelte landbrug kan produktionen af biomasse blive en ny og supplerende indtægtskilde. For samfundet vil den vedvarende bioenergi mindske afhængighed af fossil energi og reducere udledningen af klimagasser og miljøskadelige stoffer fra både landbrug og industri. Endvidere vil udviklingen af nye biobaserede produkter medvirke til at skabe grøn vækst og ikke mindst lokal udvikling.

På debatmødet giver forskere fra Aarhus Universitet i Foulum korte oplæg om mulighederne på området. Efterfølgende er der politisk diskussion om udviklingen af fremtidens landbrug i Region Midtjylland.

Program

Velkomst ved centerleder Niels Halberg, AU Foulum (ordstyrer)

Seniorforsker Uffe Jørgensen: +10 mio. tons biomasse
Forskningsleder Anders Peter Adamsen: Raffinering af grønne biomasser
Seniorforsker Søren Krogh Jensen: Husdyrbruget i fremtidens biobaserede samfund
Tommy Dalgaard: Rammevilkår for fremtidens landbrug
Knud Tybirk, Agro Business Park: Forskning og innovation som grundlag for Grøn Vækst

Kaffepause (ca. kl. 20.00)

Korte indlæg fra politikere efterfulgt af debat og paneldiskussion

Regionsformand Bent Hansen (S)
Regionsmedlem Olav Nørgaard (V)
Medlem af Folketinget Steen Gade (SF)
Regionsmedlem Ove Nørholm (C)

Alle er velkomne

Mødet er etableret på initiativ af Olav Nørgaard, Venstre Region Midtjylland og i samarbejde med medarbejdere og forskere på Foulum

Tagged with →