Asmildkloster Landbrugsskole har modtaget en flot gave på 923.639,70 kr. fra Viggo Kristensens Fond. Gaven blev uddelt på et møde hos Landbo Limfjord i Skive.

Det er Fondens formål om at støtte unge mænd og kvinder fra Skiveegnen i deres uddannelse inden for landbruget.

Viggo Kristensens Fond blev oprettet i 1991 i Hjerk af Viggo Kristensen. Viggo Kristensen havde sin bopæl i Salling – Roslev, hvor han afgik ved døden i 2008. Hele boet blev ifølge testamentet tildelt fonden.   

Asmildkloster Landbrugsskole kan se midlerne blive brugt til gavn for landbrugseleverne nu og i fremtiden:  

Fokus vil være på tiltrækning og rekruttering til landbrugsuddannelsen. Vi vil have fokus på uddannelsen, image og selve branchen.

Vi ser en mulighed i, at teknologien kan være med til at tiltrække elever og samtidig øge kendskab til branchen. Som mulige tiltag nævnte de simulatorer og virtuelle løsninger.

Historien om Viggo Kristensen vil blive fortalt, når der bliver talt om, hvordan de har haft muligheden for at øge kendskabet til branchen og uddannelsen. Der er behov for flere landmænd, og det kan denne donation understøtte, idet den giver mulighed for at fremme kendskab til uddannelsen og erhvervet.

Tusind tak for den flotte gave skal lyde fra alle på Asmildkloster Landbrugsskole.

Billede 3