FN17 Business – Inkubation & Akademi

FN17 Træningscenter viser virksomheder og start ups mulighederne i Verdensmålene og inspirerer dem til at gå videre.

FN17 Træningscenter tilbyder undervisning i konkrete værktøjer og hjælper med implementering herunder også synliggørelse af indsatsen.

FN17 – træningscenter

Der er brug for et fysisk sted, hvor flere virksomheder, især SMV’er, kan forløse deres fulde potentiale. Der er brug for et sted, hvor eksisterende virksomheder og start ups kan blive opmærksomme på mulighederne i målene og inspireret til at gå videre, hvor de kan blive undervist i konkretet værktøjer og hjulpet med implementering herunder også synliggørelse af indsatsen. Der er brug for et trænings- og elitecenter i FN 17 verdensmål.

Efter model fra sportens verden etableres et center, hvor virksomheder kan sende udvalgte (eller alle) medarbejdere hen for at modtage koncentreret træning med udgangspunkt i virksomhedens egne styrker og svagheder. Medarbejderne introduceres her til konkrete værktøjer, tilpasset SMV segmentet, der kan hjælpe dem med at omsætte målene til bevidste og målrettede initiativer i deres virksomheder. Opfølgning på kursisternes arbejde og virksomhedernes implementering sikrer effekt både for virksomheden og for målopfyldelse.

Elitecentret består af tre sammenhængende dele: FN17 Akademi – FN17 Inkubator – FN17 Eksploratorium.

Parterne bag

FN17 Træningscenter etableres og drives i et unikt og bredt partnerskab mellem private virksomheder, erhvervsfremmeaktører og offentlige institutioner og er således i sig selv et godt eksempel på verdensmål nr. 17 – partnerskab for handling.

Bag centret står:

Ovenstående partnere vil indgå i en bestyrelse bag initiativet og dermed bidrage til en meget bred forankring og en stor rækkevidde ud mod de SMV virksomheder, som det primært handler om at betjene.

Centret skal drives med udgangspunkt i en dynamisk, partnerskabs tankegang, hvor en lille fast stab suppleres af en kreds af eksperter på de forskellige områder, som hentes ind ad hoc til de specifikke opgaver.