På Asmildkloster Landbrugsskole er det muligt at søge om social pædagogisk støtte.

Har en elev fx læse- eller skrivevanskeligheder, har vi mulighed for at ansøge om en IT-rygsæk indeholdende scanner og scannerpen. Det vil derudover også være muligt, at ansøge om fagbøger på lyd-cd. Skolen har ligeledes valgt selv, at investere i programmer og software der kan støtte alle, der ønsker at bruge mulighederne.

Skolen har egen læsevejleder der kan hjælpe med ovenstående og skolen samarbejder også med AOF / VUC om særligt tilrettelagte forløb for udvalgte elever.

Vi har den klare opfattelse, at kombinationen af disse tiltag, i langt de fleste tilfælde øger elevens forståelse og motivation for læring.

Har en elev en diagnose eller en anden form for dokumentation, der påpeger et større behov for støtte i henhold til strukturering af opgaver og lignende, har vi desuden mulighed for at ansøge om ekstra timer til den enkelte elev.

Kontakt os gerne for mere information om mulighederne for SPS.

Skolens læsevejleder er Susanne Joel, sj@asmildkloster.dk

Læs mere om Social Pædagogisk Støtte her