Vælger du som forældre at støtte dit unge menneske i at uddanne sig indenfor landbrugets uddannelser på Asmildkloster, vil vi gøre alt for at skabe de bedste rammer. Vi gør meget ud af, at møde de unge mennesker med positive forventninger og tager udgangspunkt i de inputs og det bagland de kommer med.

Vi opfatter tidens unge som kompetente og ansvarlige. Vi opfatter deres energi og gå-på-mod som sund – og så opfatter vi dem som motiverende og engagerede elever.

På Asmildkloster gør vi meget ud af at bevare en aktiv kostskole. Vælger dit unge menneske at bo på skolen vil han eller hun automatisk blive del af et stærkt fællesskab. Vi er af den overbevisning, at dette fællesskab er med til at udvikle eleven både fagligt og socialt – og derved også give en god ballast på den videre vej i livet.

På Asmildkloster er undervisningen af høj kvalitet. Alle lærere er fagligt kompetente og holder sig løbende orienterede om den nyeste udvikling indenfor deres fag. Undervisningen tilrettelægger vi ud fra blandt andet differentiering og pædagogiske overvejelser om, hvilke metoder, der passer bedst på vores elevgruppe. Vi har desuden blik for både tværfaglighed og praksisnærhed.

Fritiden tilrettelægger vi, så der er aktiviteter for enhver smag. Vi forsøger at engagere os ved at være opsøgende i forhold til de unge og går i dialog – både omkring det uddannelsesmæssige og om det, der optager dem i hverdagen.

Vi har her på siden samlet dem mest relevante information til dig som forældre.

Mangler du alligevel svar på et spørgsmål eller er du interesseret i at høre mere om skolen, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.