Skolens elever kan søge forskellige legater. Du finder her løbende det materiale vi modtager vedrørende legater.

Familielandbruget MIDT-Jylland – skolefond

Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning til Familielandbruget MIDT-Jylland og hvor legatet bruges til ophold på en godkendt landbrugsskole.

Ansøgningen indsendes til Familielandbruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.

Se fondens hjemmeside:

Familielandbrugets skolefond

 LandboForeningen Midtjyllandsfond støtter:

– Studieophold og uddannelse (dog ikke grundforløb) inden for jordbrugserhverv

– Praktikophold i udlandet

– Forsknings- og udviklingsformål

– Fondes midler kan søges af og uddeles til personer hjemmehørende i LandboForeningen

Midtjyllands område (tidligere Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt).

Se fondens hjemmeside:

Landboforeningen Mitjyllands Legat

Mindelegatet til fordel for unge landbrugsstuderende

Link til legatets hjemmeside

Det kongelige danske landhusholdningsselskabs Informations-, Rejse- og Uddannelseslegat

Fondens midler skal bl.a. bruges til at støtte unge under landmandsuddannelse eller under videregående jordbrugsuddannelse, til studiets gennemførelse eller til rejser i forbindelse med studiet.

Link til legatets hjemmeside

Ansøgningsfristen er 1. oktober og ansøgningen sendes til:
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab c/o Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3, 1. 1609 København V

Stiftelsen Løvstrupgaard

Stiftelsen Løvstrupgaard er en fond, der yder økonomisk støtte (legater) til unges videreuddannelse indenfor jordbrugserhvervene: landbrug, skovbrug, gartneri.

Der ydes økonomisk støtte til videreuddannelse inden for:

 • Agrarøkonom.
 • Landbrugets lederuddannelser.
 • De universitære videreuddannelser for landbrug og gartneri.
 • Skovbrugets videreuddannelser.
 • Projekter og studierejser i forbindelse med videreuddannelse
 • Forskningsprojekter inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Ansøgningen (der anvendes ikke ansøgningsskema) skal indeholde:

 • Dokumentation for gennemført grunduddannelse.
 • CV – gerne med en kort redegørelse for en evt. beskæftigelse eller andet, der har haft særlig betydning for videreuddannelsen.
 • Kort projektbeskrivelse med angivelse af målsætning samt beskrivelse af, hvordan et givet projekt eller studierejse tænkes implementeret i videreuddannelsen.
 • Skitsebudget for det skitserede projekt eller studieforløb.
 • Udtalelser og anbefalinger vedr. projekt eller studieforløb.

Der ydes ikke økonomisk tilskud til igangværende projekter.

Ansøgninger for projekter, der planlægges gennemført i perioden fra 1. september 2020 – 31. december 2020 skal indsendes senest mandag d. 17. august 2020.

Ansøgningen sendes via sikker mail til:

Stiftelsen Løvstrupgaard

Advokat Jes Andersen

ja@advokathuset.dk

Advokathuset A/S

Hjaltesvej 14

7500 Holstebro

Link til sikker mail: https://advokathuset.signflow.dk/webapp/securemailbox/new

Svar på ansøgninger gives senest 7. september 2020.