Deltagelse i undervisning på en erhvervsskole er i sit udgangspunkt vederlagsfrit for eleven.

Der er dog følgende betalinger;

  • Betaling for fotokopier samt elevers egen print. Betalingen beregnes som et gennemsnit pr. elev, ud fra skolens omkostninger hertil.
  • Elever der aktivt tilvælger aktivitetsklubben betaler herfor.
  • Elever der tilvælger privatist eksamen på Akademiuddannelserne betaler herfor.
  • Der betales et a’conto beløb for studieture. Studieture afregnes efter de faktiske omkostninger og opgøres i et regnskab for turen.
  • Der betales et depositum for lånebøger og værelse.

Elever der kan se en fordel i at købe udvalgte bøger til ejendom får mulighed herfor ved skolestart.

Her finder du Asmildkloster Landbrugsskoles prisblad for skoleomkostninger pr. 1. august 2020

Her finder du Asmildkloster Landbrugsskoles prisblad for skoleomkostninger pr. 1. januar 2021

Giver prisbladet anledning til spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte skolens administration direkte på telefon 8667 3222.