En godkendelse som praktikplads er normalt gældende i 4 år, men kan i særlige tilfælde være gældende for en kortere periode.

Der er som regel begrænsninger i den periode, den enkelte elev må være i virksomheden – normalt halvdelen af uddannelsesperioden.

Der fastsættes begrænsninger i antallet af elever under hensyntagen til produktionsomfang og antallet af beskæftigede på virksomheden, der kan påtage sig et uddannelsesmæssigt ansvar for oplæring af elever.

Ansøgning om godkendelse

For at blive godkendt som praktikplads skal virksomheden udfylde og indsende et ansøgningsskema. Følg den “blå kasse” på hjemmesiden her.
Ansøgningsskemaet sendes direkte, når den er tastet elektronisk eller vedhæftes en e-mail og sendes til  info@judd.dk.
Såfremt man ikke har mulighed for at sende skemaet pr. mail, kan skemaet sendes med almindelig post.

Klagemulighed

Afgørelse om godkendelse til praktikvirksomhed vil i alle tilfælde blive foretaget ud fra en konkret vurdering af virksomheden, herunder en vurdering af om virksomheden kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens mål og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.
En eventuel klage over et afslag på godkendelse skal skriftligt fremsendes til Undervisningsministeriet, Ankenævnet vedrørende praktikpladser, Vester Voldgade 123, 1552 København V.