Virksomheden skal aflønne eleven under både praktikperioder og skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft.

Der er imellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for elever.
Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området.

Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Yderligere oplysninger omkring løn og ansættelsesforhold ved barsel, ferie, sygdom m.m. kan fås ved henvendelse til lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer eller kommuner.

Du kan læse mere om løn og ansættelsesforhold her.