Viborg: Friluftsrådet har bevilget 110.000 kr. til udvidelse af HAVER T!L MAVER på Asmildkloster Landbrugsskole. Sammen med et driftstilskud fra Viborg Kommune muliggør dette at endnu flere børn kan gøre brug af et af de bedste udendørs klasselokaler der findes….

At åbne dagens post var en ganske særlig god oplevelse. Asmildkloster Landbrugsskole kunne med stor glæde læse, at skolens ansøgning om tilskud til yderligere etablering af haver, bede, hønsehus, kaninbure og bistader var blevet imødekommet af Friluftsrådet.

”Man bliver så glad i låget når andre synes, at de ideer og gøremål vi går rundt og leger med, er relevante og levedygtige”, siger skolehaveleder Liselotte Puggaard. ”Nu bliver det muligt at gøre haverne og rammerne endnu bedre og nu kommer der endnu mere liv”.

Friluftsrådets støtte skal anvendes til anlæggelse af flere haver, bede, beplantning, bistader, udstyr og udekøkken faciliteter samt bure til høns og kaniner.

Vi bygger stille og roligt de forskellige ting og tiltag ovenpå det eksisterende således at Haver til maver udvikler sig naturligt i de eksisterende rammer. Vi er taknemmelige for Friluftsrådets støtte samt anerkendelsen fra gode samarbejdspartnere, der kan se det gode i at skolehaveideen får nyt liv”, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

Skolehaven er ikke bare et forlænget frikvarter. Den er et nyt, fagligt klasseværelse. Når børnene sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager, bruger de geometrien til at måle havestykker, de tæller og deler frø, og de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagsnavne. Så hvorfor ikke rykke fagene ud i regnvejret og ud i virkeligheden!

Vores drøm er en skole, hvor naturen, haven og maden er ligeså vigtig som lommeregner og læsehæfte. Oven i det peger den seneste forskning fra Aarhus Universitet på, at haven er et rum, hvor alle børn – uanset læringsstil – kan udfolde sit helt særlige talent, sin personlighed og sine evner.

I skolehaven får børnene succesoplevelser, som er med til at fremme trivslen, og som giver dem lyst til at lære mere.

”Vi ser frem til at invitere endnu flere børn ind i ”Jordens bedste klasselokale” på Asmildkloster Landbrugsskole”, slutter Liselotte Puggaard

Faktaboks

Haver til maver på Asmildkloster Landbrugsskole blev etableret som pilotprojekt i 2018. Etablering af Fase1 blev støttet af Viborg Kommune, Hedeselskabet, Nordea Fonden og 4H.

Her havde 3 folkeskoler det første bekendtskab og erfaringer med at etablere og dyrke haver der i løbet af sæsonen også kunne bidrage til at deres maver også kunne mættes.

I 2019 udvides både faciliteterne og antallet af elever og skoler der kan få glæde af de fantastiske rammer ved Viborgs søer og Asmildkloster Landbrugsskole.

Viborg den 7. februar 2019

Og på: www.asmildkloster.dk  eller  www.facebook.com/havertilmaverasmildkloster/

Du finder pressemeddelelse og pressemateriale her: https://www.asmildkloster.dk/?page_id=1252

For yderligere information kontakt forstander Lars Møgelbjerg Andersen, mobil 6054 2522. En mulighed er også la@asmildkloster.dk