Grundforløb2+,     GF2+

Efter gennemført GF1+* er du klar til at begynde landmandsuddannelsens GF2+. Efter GF2+ har du:
✓ Deltaget i malkning
✓ Prøvet at håndtere smågrise
✓ Lært de forskellige dyrs kendetegn og krav til pasning
✓ Taget medicinhåndteringskursus
✓ Lært at kende de forskellige fodermidler til dyrene
✓ Lært at kende forskel på forskellige afgrøder i marken fx. de forskellige kornarter
✓ Taget traktorkørekort
✓ Prøvet at betjene og håndtere de mest almindelige maskiner som plov, harve, tromle og såmaskine

På Gf2+ har du valgfaget Engelsk på niveau E.

På GF2+ har du følgende grundfag, som du skal bestå for at kunne komme videre på Hovedforløb1:

¬ Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
¬ Arbejdsmiljø, svejsning og svejsesikkerhedskursus
¬ Erhverve kørekort til minimum traktor
¬ Biologi, niveau F.
¬ Naturfag, niveau F

GF2+ afsluttes med en prøve, der skal bestås for at komme videre på Hovedforløb1. Når du har afsluttet GF2+ skal du i praktik, hvorefter du skal tilbage på skolen for at gennemføre Hovedforløb1.

Skolehjem

På Gf2+ har elever der bor på skolen rammer der er anderledes end øvrige grundforløbselever. Eleverne skal være på deres værelse på aftalte tidspunkter og der føres opsyn med, at dette overholdes.

Økonomi

Er du under 18 år og uden uddannelsesaftale bor og spiser du gratis på skolen. Alle skal betale for Indenlandske ekskursioner: 80 kr./uge. og for forbrugsmaterialer, IT-assistance, kopier; i alt 2.500 kr. pr. forløb, ialt kr. 5.000 for Gf1+ og Gf2+.