Målet med den vedtagene lovgivning er at sikre, at de elever der er i uddannelsesforløb gives de bedste muligheder for at gennemføre deres uddannelse og fortsætte i erhvervet eller med videreuddannelse.

Når nødundervisningen gennemføres og eleven deltager har arbejdsgiver og elev samme rettigheder som normalt. Dette betyder, at der ydes lønrefusion og betaling af skoleophold mv. fra AUB.

Der tilbydes ikke umiddelbart erstatningsundervisning og forlængelse af uddannelsesforløbet.

Nødundervisningen følger skolens skema:

Mandag – torsdag kl. 0800 – 1435 og fredag kl. 0800-1200

Der er pt. genåbnet for tilstedeværelsesundervisning for EUX Hf2, EUD Hf2 og AØ.

Fra mandag den 18. maj 2020 åbnes for tilstedeværelsesundervisning for Gf2 EUD og Afkortet forløb.

Det er pt. uafklaret om Gf2 EUX og Hf1 EUX er omfattet af genåbningen, ind til dette er afklaret følger eleverne nødundervisningen.

Eleverne har mødepligt og der gennemføres fraværsregistrering som normalt under skoleophold.

Undervisningen gennemføres via systemerne UDDATA+ og Microsoft Teams. Alle elever er informeret om hvad der skal ske og hvordan de får adgang til disse systemer.

Du kan holde dig orienteret om Asmildkloster Landbrugsskoles tiltag og status på www.asmildkloster.dk – her finder du et link på forsiden til information der løbende opdateres.

Der sendes således ikke flere breve specifikt til arbejdsgivere – i stedet benyttes hjemmesiden til at give den nødvendige information til alle.

Skolens vagttelefon er bemandet – Telefonnr. 2122 0658.

Vi opfordrer til at man holder sig orienteret via skolens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Asmildkloster Landbrugsskole;

souschef Lars Mogensen – 4047 4124

forstander Lars Møgelbjerg Andersen – 6054 2522

Vi ønsker godt helbred til alle.