Kære forældre til elever på Asmildkloster Landbrugsskole,

Der er lavet særlovgivning på undervisningsområdet.

Målet med lovgivningen er at sikre at de elever der er i uddannelsesforløb gives de bedste muligheder for at gennemføre deres uddannelse og fortsætte i erhvervet eller med videreuddannelse når deres uddannelse er gennemført.

Når nødundervisningen gennemføres og eleven møder op har arbejdsgiver og elev samme rettigheder som normalt. Dette betyder at der for elever på en erhvervsuddannelse ydes lønrefusion og betaling af skoleophold mv. fra AUB for elever med uddannelseaftale og eleverne opretholder deres ret til løn og SU.

Der tilbydes ikke umiddelbart erstatningsundervisning og forlængelse af uddannelsesforløbet, så der skal ”hænges mest muligt i” allerede nu.

Nødundervisningen følger skolens skema:

Mandag – torsdag kl. 0800 – 1435 og fredag kl. 0800-1200

Skolen er nu genåbnet for EUX Hf2, Hf2 EUD og Agrarøkonomer.

Der genåbnes den 18. maj for Gf2 EUD og Afkortet forløb. Der udsendes information til den enkelte elev om hvorledes genåbningen kommer til at forløbe. Vær tålmodig da vi pt. afventer retningslinjerne for genåbningens Fase2.

Det er pt. uafklaret om GF2 EUX og Hf1 EUX er omfattet af genåbningen.

Nødundervisningen fortsætter i uge 20 for alle grundførløbselever, Afkortet forløb og Hf1 eux.

Eleverne har mødepligt til nødundervisning og der gennemføres fraværsregistrering som normalt under skoleophold.

Undervisningen gennemføres via systemerne UDDATA+ og Microsoft Teams. Alle elever er informeret via UDDATA+ om hvad der skal ske og hvordan de får adgang til disse systemer.

Vi ved at landbrugselever elsker at arbejde og at det er noget enhver arbejdsgiver sætter pris på. I denne tid skal eleverne støttes i at bruge og se mulighederne i deres ”online-skole” og være klar på at give den en ekstra skalle når skolen åbnes op igen og henimod sommerferien. Som forældre håber vi du vil give den støtte der er mulig.

Elever med SPS eller elever der har udfordringer med at gennemføre nødundervisningen forsøge først at løse udfordringen sammen med deres lærer. Herefter kan vores mentor og læsevejleder hjælpe. Anne Bay kan kontaktes direkte på mail:    AB@asmildkloster.dk eller pr. telefon 3059 0340

Du kan holde dig orienteret om Asmildkloster Landbrugsskoles tiltag og status på www.asmildkloster.dk – her finder du et link på forsiden til information der løbende opdateres.

Skolens vagttelefon er bemandet – Telefonnr. 2122 0658.

Vi opfordrer til at man holder sig orienteret via skolens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Asmildkloster Landbrugsskole;

souschef Lars Mogensen – 4047 4124

forstander Lars Møgelbjerg Andersen – 6054 2522

Vi ønsker godt helbred til alle.

Med venlig hilsen

Asmildkloster Landbrugsskole

Lars Møgelbjerg Andersen

forstander