Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Asmildkloster Landbrugsskole er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt skolen.

Ministeriet for Børn og Undervisning stiller en lang række databaser og notater om uddannelsesstatistik til rådighed som kan tilvejbringe disse oplysninger.

Se en kort beskrivelse af nøgletallene her

 

Studietid & fuldførelsesprocent

Overgang til uddannelse efter gennemført grundforløb

Beskæftigelsesprocent

Nedenfor finder du karakterer for de forskellige uddannelser på Asmildkloster Landbrugsskole:

[listyofiles folder=”wp-content/karakterer” options=”table,filesize,icon”]