Mission

Asmildkloster Landbrugsskole er en landbrugsskole, oprettet i 1908 og som lige siden sin begyndelse har beskæftiget sig med uddannelse af medarbejdere og ledere til landbruget.

Skolen tilbyder hele landmandsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelser til aktive, fagligt dygtige og udviklingsorienterede elever, der ønsker at blive landbrugsassistenter, faglærte landmænd eller leder i landbruget, som lønmodtager eller som ejer af egen virksomhed.

Med uddannelserne ønsker Asmildkloster Landbrugsskole at give eleven viden, færdigheder og holdninger, som udvikler den enkelte til en dynamisk, innovativ og selvstændig medarbejder og leder i dansk og internationalt landbrug. Skolen vil via sine lederuddannelser styrke den enkeltes selvstændighed og muligheder som leder eller selvstændig landmand.

 Mål

Målet er, at uddannelsen kvalificerer eleven til arbejde i landbruget med vægt på ansvar og respekt for såvel dyr som natur. Samtidig er målet at give eleven forudsætninger til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse, eksempelvis via kombinationsforløb EUX-landbrug, som skolen har etableret i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF.

Hovedopgaverne i 2015 og fremadrettet vil koncentrere sig om implementering af OK13/Lov409, EUD-reformen samt implementering og udvikling af EUX-forløbet på hovedforløbsniveau sammen med Viborg Gymnasium og HF. Dette omfatter arbejde med lærersamarbejde, uddannelseskoordinering og studiemiljø på begge skoler.

Skolens udsyn lokalt, nationalt og internationalt søges styrket via samarbejde med andre landbrugsskoler. Skolen er pt. deltager i Erasmus-projekt med udsendelse af Gf-elever i praktik. 2 andre projekter med lærerudveksling og praktik for elever efter grund- og hovedforløb er i ansøgningsfasen sammen med EUROPÆA, Travel to farm og Danske Landbrugsskoler.