OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Mediekontoret

Afslutning på projekt, hvor Viborg Kommunes affaldsselskab Revas og Asmildkloster Landbrugsskole er gået sammen om at gøre Asmildklosters grundforløbslever mere bevidste om håndtering af landbrugets affald

Ligesom de fleste andre virksomheder producerer også landbruget store mængder affald. Men det er en udfordring, som fremtidens landmænd gerne vil være med til at løse. Det har blandt andet vist sig på Asmildkloster Landbrugsskole, hvor omkring 90 grundforløbselever har haft miljø og affaldshåndtering på skemaet i et projekt, som er gennemført i samarbejde med Viborg Kommunes affaldsselskab Revas.

Ved starten af projektet var eleverne på studiebesøg hos Revas, hvor miljø og affaldshåndtering i blandt andet landbruget var på dagsordenen. Eleverne blev også præsenteret for indholdet af en container med dagrenovation fra Asmildkloster Landbrugsskole. Det blev noget af en øjenåbner for de unge, som måtte erkende, at det affald, de selv havde puttet i containeren, i vidt omfang bestod af alu-drikkevandsdåser, der kunne have været genanvendt.

Som led i projektet skulle eleverne selv udarbejde et forslag til en innovativ handling, procedure eller produkt, der kan gøre landbruget eller deres egen skole mere ressourceeffektiv og samtidig give dem en bedre miljøprofil. Projektet blev afrundet ved skolens morgensamling torsdag, hvor de to bedste besvarelser blev hædret af affaldschef Poul Møller fra Revas.

Mathias Bak Nielsen og Valdemar Tækker Goul udgjorde det ene vinderhold for deres forslag til håndtering af landbrugsplastic. Det andet vinderhold bestod af Morten Donskov Sørensen, Louise Hedegaard Jensen og Alberte Coenraad, som havde udarbejdet et forslag til bedre håndtering af affald på Asmildkloster Landbrugsskole. Hver af vinderne fik overrakt et diplom samt et gavekort til sandwichrestauranten Sunset Boulevard. En fed gave og et godt undervisningsforløb, er eleverne enige om.

Eleverne: Klogere og mere bevidste

– Besøget på Revas og mødet med nogle af deres medarbejdere har været spændende og gjort os klogere på affald og miljø. Blandt andet har vi lært, at det først og fremmest er op til os selv, om vi vil forurene miljøet med affald eller sortere affaldet, så det kan genbruges eller genanvendes. Det handler meget om at sætte tingene i system. Det vil vi nok være en del mere bevidste om, når vi selv skal ud og fungere som landmænd, er Mathias, Valdemar og Morten enige om.

Deres lærer Rolf Thostrup Poulsen følger op: – Gennem samarbejdet med Revas har vi haft mulighed for at synliggøre og konkretisere for eleverne, hvad affald egentlig er, og hvor vigtigt det er, at vi håndterer det rigtigt. Heri ligger der megen nyttig læring, som jeg både håber og tror, eleverne kan få gavn af fremover. Vi har haft et meget vellykket undervisningsforløb, og det skyldes i høj grad et fortræffeligt samarbejde med Revas, der har lagt imponerende mange timer og ressourcer i projektet, siger Rolf Thostrup Poulsen.

Han ser gerne en fortsættelse af samarbejdet med Viborg Kommunes affaldsselskab, og det samme gælder affaldschef Poul Møller.

– Revas vil meget gerne medvirke til at styrke unges miljøbevidsthed og give dem gode affaldsvaner. Det gælder i høj grad også for unge i landbruget, som er et væsentligt erhverv med hensyn til miljø og affald. Det vellykkede projekt i samarbejde med Asmildkloster har givetvis været med til at ”rykke” mange elever. De har fået større forståelse for, at korrekt håndtering af affald er en opgave, som vi hver især er ansvarlige for. I forbindelse med elevopgaverne er der i høj grad tænkt ”ud af boksen”. Således rummer vinderopgaven om landbrugsplastic et konkret forslag om forbedringer, som Revas nu vil overveje at indarbejde i vores måde at servicere landbruget på, siger affaldschef Poul Møller, der overrakte diplomer og gavekort til de glade vindere.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Mediekontoret