ViborgI sommeren 2016 igangsatte Asmildkloster Landbrugsskole udviklingen af et lederudviklingsprogram for ledere i landbrugserhvervet under arbejdstitlen LLUP. Skolens fokus er at uddanne ledere der kan møde landbrugserhvervets behov for kompetente ledere.

Gennem workshops med ejerledere, interviews og studieture til Holland og Tyskland er Asmildkloster Landbrugsskole nu klar med en lederuddannelse der matcher aktuelle ønsker og behov for ledelseskompetencer i produktion, drift og udvikling på et dansk landbrug.

DNA’et i landbrugets lederuddannelse (Produktionsleder og Agrarøkonom) er at udvikle ledere, der kan drive og udvikle en landbrugsvirksomhed indenfor de rammer, der er givet af den til enhver tid gældende lovgivning og de vilkår den enkelte landbrugsvirksomhed har.

Udviklingsarbejdet viser, at der skal være fokus på at lave en lederuddannelse der gør den enkelte Agrarøkonom i stand til at tage ansvar, foretage ledelsesmæssige overvejelser, træffe beslutninger og føre dem ud i praksis.

Hvad er det så der er nyt eller anderledes ved Agrarøkonomuddannelsen på Asmildkloster Landbrugsskole?

Alle Agrarøkonomer indgår gennem hele uddannelsen i et AØ-partnerskab med en ejerleder der stiller sig selv og sin virksomhed til rådighed som læringsplatform. AØ-Partneren stiller sig selv og sit netværk af ressourcepersoner til rådighed for den enkelte Agrarøkonom, der ad denne vej også udvider sit eget netværk og afsøger mulighederne får potentielle lederjobs eller helt eller delvist ejerskab og generationsskifte.

Arbejdet i personlige relationer med interne og eksterne interessenter er vigtigt. Agrarøkonomerne gennemfører derfor et målrettet uddannelses- og træningsprogram i grundlæggende forhandlingsteknik samt videregående forhandlingsteknik med brug af personprofiler, kommunikationsstrategi og videofeedback

Ledere i landbruget skal være beredte og derfor kommer de til at mærke lederrollen i praksis og træffe beslutninger under pres og i vanskelige situationer. Dette sker blandt andet gennem konceptet ”lederens træningsbane” samt i nogle af opgaveløsningerne hos en AØ-partner.

Landbrugets mange organisationer og foreninger gør et stort arbejde, både for at gøre livet på landet lidt sjovere, men også give landbruget noget at leve for og leve af. ”Derfor er der i Agrarøkonom 2.0 tilføjet et fokus på organisatorisk arbejde, politiske indsatser og engagement i bestyrelsesarbejde – både for at gavne landbruget, men også fordi vi ved, at ledere med succes kan organisere”, siger Lars Møgelbjerg Andersen

Værdien af en uddannelse kan være vanskelig at dokumentere. Uddannelsesverdenen og nogle unge er fokuseret på ECTS point og uddannelsesniveauer. På Asmildkloster Landbrugsskole ved vi at Landbrugets Lederuddannelse kan levere ledere der kan deres håndværk. Derfor satses der i Agrarøkonom 2.0 på reelle ledelseskompetencer fremfor demonstration af teoretisk viden og ECTS point.

”Vi er der for landbruget som erhverv og vores fornemste opgave er at uddanne kompetent arbejdskraft på medarbejder, og lederniveau – med Agrarøkonom 2.0 stiller vi skarpt på at udvikle de talenter der kan løse opgaverne i praksis, uanset om det er driftsledelse i stald og mark, kalkulation af en god ide, implementering af en forandring, et møde med leverandører og finansielle samarbejdspartnere eller den daglige rapportering til chefen. Agrarøkonomen fra Asmildkloster har undervejs i sin uddannelse allerede øvet, erfaret og vist at kunne slå til når det gælder.”, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen

Gennem hele uddannelsen fra start til slut vil Agrarøkonomen dokumentere og formidle læring og opgaveløsning hos AØ-partneren. Der opbygges en portfolio over opgaveløsning og resultater heraf. Dette vil allerede under uddannelsen udvikle og forbedre Agrarøkonomens CV, således at når det næste lederjob skal søges, er Agrarøkonomen klar med referencer, opgaver, resultater m.v.

”Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg vil uddanne Agrarøkonomer der Ved hvad der skal til – Kan gøre det der skal til – Vil gøre det der skal til og endeligt – Gør det der skal til for at drive en landbrugsvirksomhed med succes”, slutter Lars Møgelbjerg Andersen

Skolen glæder sig til at interesserede allerede den 30. maj 2017 kl. 19.00 kan få en forsmag på Agrarøkonom 2.0, når skolen byder indenfor til Informationsworkshop.

————————————————————————————-

Se mere på: www.asmildkloster.dk

Du finder pressemeddelelse og pressemateriale her:

https://www.asmildkloster.dk/asmildkloster/presse/

For yderligere information kontakt forstander Lars Møgelbjerg Andersen, 8667 3222 eller mobil 6054 2522. En mulighed er også la@asmildkloster.dk