Legatportioner
Hedeselskabet uddeler 1.000 kroner for hvert år Hedeselskabet har eksisteret, i alt 150.000 kroner til unge studerendes ophold i udlandet. Beløbet uddeles i 6 portioner á 25.000 kroner.

Hvem kan søge?
Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse, som varer mindst tre år ( Uddannelsen til Faglært Landmand / Produktionsleder / Virksomhedsleder eller Agrarøkonom på Asmildkloster kan også godkendes) og som har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; naturpleje, naturgenopretning, bæredygtighed, byggeri, klimatilpasning, jord og grundvand, certificering, genanvendelse, anlægsopgaver.

Til hvad?
Støtten kan anvendes til udgifter i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet. Der gives ikke støtte til deltagelse alene i konferencer og messer.

Legatmodtageren skal anvende støtten til studier i ny viden, teknologi og metoder inden for naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning, som kan anvendes i Danmark og være med til at udbygge Danmarks position inden for området.

Forenklet kan man sige at der gives støtte til at rejse ud og tilegne sig ny viden der kan bruges i Danmark efterfølgende inden for de arbejdsområder Hedeselskabet arbejder med.

Der gives ikke legater til vores studieture til fx Rumænien og Portugal

Nærmere krav
Legatmodtageren skal efter nærmere aftale afslutte forløbet med at dele sin viden til Hedeselskabet eller dets datterselskabs fagspecialist ved gennemførelse af et seminar, workshop, praktikophold eller lignende og samtidig stå til rådighed for eventuel interview og medieomtale.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Ansøgning
Der er ansøgningsfrist 1. oktober 2016 og ansøgerne får direkte besked medio december 2016.

  • Det er muligt at der vil kunne tildeles et legat til et studieophold er allerede er gennemført ved ansøgningsfristen 1. oktober.

Ønsker du at vide mere / ansøge så kontakt Jens Peter Hermansen – jph@asmildkloster.dk

 

 

Tagged with →