31 elever fra 2 klasser er hjemsendt på anbefaling af Styrelsen for Patientsikkerhed, da der er konstateret et Covid-19 tilfælde hos een elev i en “lyntest”.

Anbefalingen betyder hjemsendelse og test på 4. og 6. dag, regnet fra d.d., som er hhv. den 1. og 3. december 2020.

Afhængig af testresultaterne vil perioden skulle forlænges. Konstateres ingen Covid-19 tilfælde forventes nødundervisningen afsluttet 04.12.2020.