Viborg; Landbruget er fyldt med gode fortællinger om læremestre, ledere og kolleger der på attraktive landbrugsarbejdspladser som en del af praktikken gør en fantastisk indsats for at lære den nye generation af landmand håndværket i landbrugsuddannelsen – det vil Asmildkloster Landbrugsskole med kåringen Årets Læreplads sætte fokus på!

Landbruget har en stor tradition for at tage et uddannelsesansvar for unge og dermed også sikre faglært og veluddannet arbejdskraft til erhvervet. Der gøres en kæmpe indsats i Dansk Landbrug for hver dag at give den enkelte elev en god solid uddannelse og oplæring.

Mere end 400 forskellige godkendte landbrug uddanner pt. elever fra Asmildkloster Landbrugsskole. Det vidner om at Danske landmænd tager uddannelse af de kommende generationer alvorligt og ikke mindst vidner det om, at de tager et kæmpe samfundsansvar for uddannelse af unge mennesker.

Landbrugsuddannelsen har i praksis ”Uddannelsesgaranti” uden det dog er noget landbruget har travlt med at fortælle til de unge eller omgivelserne.

Den gode læreplads i landbruget har klare og synlige mål for oplæringen af elever, de tager sig godt af deres elever og tager eleverne med i arbejdspladsens sociale liv og ind imellem gøre lidt ekstra for den enkelte. God ledelse på landbruget suppleret med prioritering af oplæringen skaber et fantastisk læringsmiljø og gør eleven dygtig og kompetent og fagligt dygtig. Årets Læreplads lever sandsynligvis op til denne beskrivelse.

”Den gode fortælling om den gode læreplads som fortjener anerkendelse for indsatsen, skal frem i lyset” siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen og fortsætter ”Vi hører på Asmildkloster Landbrugsskole de gode historier og dem vil vi gerne dele med hele verden og så vil vi være med til at give de læremestre, ledere og kolleger der gør den gode indsats et ordentligt ”klap på skulderen”.

Det er skolens elever på Hovedforløb2 EUD og EUX der kan indstille deres læreplads til kåringen og mange elever glæder sig til at de nu får muligheden for både at sige tak og være med til at dele den gode fortælling om Årets Læreplads.

I indstillingen af Nørremark I/S stod blandt andet;

”De har været gode til at dele ansvar ud og fortælle os hvordan tingene skal ske, men samtidig også lyttet til vores ideer.”

”De har været gode til at dele ansvar ud og fortælle os hvordan tingene skal ske, men samtidig også lyttet til vores ideer.”

”De har været gode til at bruge ekstra tid på at lære os ting som vi havde svært ved og som krævede lidt ekstra. Hvilket bare er super vigtigt for os, at der er tid til.”

”De har givet mig ansvar og lært mig en masse nyt og samtidig vist mig hvordan en stresset hver dag kan se ud men hvordan man tackler det.”

”De har lyttet meget og de har været gode til at alle skulle have et godt sammenhold, de går meget op i vi alle har det godt for ellers bliver vores arbejde heller ikke godt, og så har de været meget gode til at sørge for, at hvis tingene blev for meget så er man lige gået et skridt tilbage igen.”

”Vi har altid fælles morgenmad og frokost, hvilket også hjælper super meget på at man har det godt fordi man lige får vendt tingene inden dagen starter og igen til middag.”

”Jeg fik mulighed for at være med i alle aktiviteter på bedriften. Lige fra stalden, til vedligehold og markarbejde.”

”På Årets Læreplads har jeg oplevet at få ansvar, hvilket er noget af det vigtigste som ung under oplæring. Efter en grundig introduktion/instruktion i tingene, har jeg fået lov at prøve mange ting selv, hvilket har haft stor betydning for mig.”

”En anden ting jeg oplevede i mit praktikophold, var sammenhold og fællesskab. Alt lige fra tavlemøder om morgenen, til fællesfrokost og fyraftenshygge, har gjort at jeg kun tænker tilbage på Årets Læreplads med glæde.”

”Alt det samt gode og engagerede læremestre gør at jeg giver min varmeste anbefaling af Årets Læreplads.”