AUB yder, som hidtil lønrefusion for skoleophold under landbrugsuddannelsen, når der er indgået en uddannelsesaftale indeholdende mindst en praktikperiode og det efterfølgende skoleophold.

Refusionen for 2015 er fastsat til:

  • 1. års elever 2.230 kr. pr. skoleuge
  • 2. års elever 2.460 kr. pr. skoleuge
  • 3. års elever 2.780 kr. pr. skoleuge
  • 4. års elever 3.150 kr. pr. skoleuge

Voksenelever 4.560 kr. pr. skoleuge uanset tidspunktet i uddannelsen.

Fra 1. januar 2015 er der også mulighed for at få refusion for udgifter, som arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som et led i landbrugsuddannelsen.

AUB yder refusion af et beløb svarede til elevens udgifter når:

  1. Når transporttiden, mellem elevens sædvanlige bopæl og nærmest egnede skole, er mere end 5 kvarter med offentlig transport*
  2. Når elev og arbejdsgiver har aftalt en skole, der ikke er nærmeste egnede skole, også selvom transporttiden udgør mindre end 5 kvarter.

AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af oplysninger, som AUB modtager fra skolerne om elevernes ophold på kostafdelinger. Refusionen indsættes på virksomhedernes Nemkonto.

Arbejdsgivere og elever er forpligtet til efter påkrav fra AUB at fremlægge dokumentation for afholdte udgifter til kostophold.

Læs mere om lønrefusion og refusion for kost og logi fra AUB på www.virk.dk/aub.

* Transporttiden beregnes fra bopæl til skole inklusiv tiden til stoppested og eventuelle ventetider ved skift og tiden fra stoppested til skolen.