Pædagogisk Leder til landbrugsuddannelsen på Asmildkloster Landbrugsskole

 Stillingen er nyoprettet og vores nye pædagogiske leder bliver én af to uddannelsesledere på Asmildkloster Landbrugsskole.

 Baggrunden for at oprette stillingen som pædagogisk leder på Asmildkloster Landbrugsskole, er et ønske om at styrke kvaliteten af alle skolens uddannelser og arbejdet hermed. Skolen ønsker at styrke den pædagogiske ledelse og sparring med den enkelte underviser og underviser-teams.

 Primære opgaver: 

 • Pædagogisk ansvar for landbrugsuddannelsens skoleforløb. Herunder planlægning, gennemførelse, lærersamarbejde, evaluering, eksamen, udvikling mm.
 • Eksterne kontakter til virksomheder, organisationer, skoler m.m., herunder deltagelse i og opbygning af netværk til skolens samarbejdspartnere
 • Drivkraft i implementering af Skolens Pædagogiske og didaktiske grundlag og dertilhørende kompetenceudvikling
 • Indgå i skolens ledelsesgruppe
 • Ansvar for opfølgning på praktik, skolens elevbesøg og virksomhedssamarbejde
 • Ledelsesansvar for undervisere der er tilknyttet dit ansvarsområde
 • Kontakt til elever, når der er behov for ledelsesmæssig involvering.
 • Undervisning efter aftale, afhængigt af dine undervisningskompetencer

   

Personlige forudsætninger:

 • Du brænder for undervisning, læring og udvikling
 • Du vil være med til at udvikle landbrugets uddannelser fagligt og pædagogisk og sikre skolens elever den bedste undervisning så de udnytter deres fulde potentiale
 • Du har undervisningserfaring og gerne ledelseserfaring eller erfaring fra anden relevant beskæftigelse
 • Du har flair for planlægning, arbejder systematisk og har sans for at udnytte skolens ressourcer optimalt
 • Du er initiativrig, udviser gennemslagskraft og følger op på aftaler og beslutninger
 • Du er vedholdende og med din optimisme og engagement insisterer du på at nå i mål
 • Du er indstillet på en høj grad af selvstændighed og ansvar og har de veludviklede samarbejdsevner, som er nødvendige for at skabe resultater
 • Du har lyst til at indgå i en ledergruppe, hvor vi insisterer på at gøre hinanden bedre
 • Det vil være en fordel, at du har en pædagogisk uddannelse, svarende til Pædagogisk Diplom (PD) eller PG eller på anden vis har erhvervet lignende kompetence. Du har kørekort til personbil B.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse om ansættelse på

tjenestemandslignende vilkår. Lønindplacering sker i lønramme 32 med mulighed for personligt forhandlet tillæg. Der er tilknyttet en fordelagtig pensionsordning til stillingen. Årligt lønniveau incl. pension er ca. 510.000 kr.

Tiltrædelse

Tiltrædelse pr. 1. april 2018 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning

Har du lyst til et nyt udfordrende job og gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte forstander Lars Møgelbjerg Andersen, tlf. 6054 2522.

Skriftlig ansøgning pr. mail til la@asmildkloster.dk vedlagt relevante bilag (skriv Pædagogisk leder i emnefeltet) skal være skolen i hænde senest mandag den 6. februar 2018, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler gennemføres 19. og 22. februar 2018.

Asmildkloster Landbrugsskole opfordrer alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder, til at søge stillingen