Asmildkloster Landbrugsskole vil gerne informere om, at præmie- og bonusordningen for uddannelsesaftaler ophører med udgangen af 2013.

Uddannelsesaftaler, der er indgået (underskrevet) senest den 31. december 2013, og som påbegyndes i virksomheden senest den 30. marts 2014, hører under de nuværende regler, hvor virksomheden kan modtage præmie og bonus på op til 33.000 kr. Hvis virksomheden modtager løntilskud fra jobcentret, ydes der ikke præmie og bonus. Eleven må ikke være fyldt 25 år på datoen for indgåelsen af uddannelsesaftalen.

Få flere informationer om praktikpladser hos:

Studievejleder Elin Maagaard, T 86673222 eller M 21661210  e-mail:  em@asmildkloster.dk