Praktikpladspræmien ændres næste år. Praktikpladspræmien på op til 70.000 kr. afskaffes pr. 1. januar 2013 – du kan stadig nå at få del i ordningen, hvis du tager en lærling inden 31. december 2012. Ny præmie- og bonusordning på op til 33.000 kr. indføres fra 1. januar 2013.

Virksomhederne der indgår uddannelsesaftaler inden 31. december 2012 har mulighed for at søge om præmie og bonus efter den gamle ordning og modtage op til 70.000 kr. i præmie og bonus.

Ny præmie- og bonusordning på op til 33.000 kr. indføres fra 1. januar 2013. De nærmere regler for den nye præmieordning er ikke fastlagt endnu, men forventes at blive som følgende:

Er præmieordningen nedlagt?

Ja, præmieordningen, som vi kender den med 70.000 kr. pr. elev/lærling, nedlægges pr. 31. december 2012. I 2013 kommer der en midlertidig præmieringsordning, som giver 33.000 kr. til virksomheder, der ansætter en elev eller lærling. Ordningen gælder kun unge under 25 år.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg gerne vil have præmie og bonus på 70.000 kr. inden ordningen nedlægges?

Så skal du indgå en uddannelsesaftale dateret i 2012. Som reglerne er nu, skal eleven/lærlingen påbegynde sin uddannelse senest tre måneder efter, at aftalen er underskrevet. Disse regler bliver ikke ændret. Hvis du underskriver en uddannelsesaftale senest d. 31. december 2012, og eleven/lærlingen tiltræder senest tre måneder senere, kan du opnå præmie og bonus på i alt 70.000 kr., hvis de øvrige betingelser for udbetaling ellers er opfyldt.

Hvordan bliver de 33.000 kr. udbetalt for aftaler, der indgås efter 31. december 2012?

De bliver udbetalt på samme måde som under den nuværende ordning, de enkelte rater er blot mindre. De første rater (præmien) udbetales i rater á 2.800 kr. for hver 30 dage, hvor en elev/lærling er i praktik i prøvetiden. De sidste rater (bonussen) udbetales i fire omgange á 6.150 kr. Raterne kan komme til udbetaling efter 3,6,9 og 24 måneders ansættelse efter prøvetidens udløb.