PageLines-JP_17.maj2015_TillgLandbrug_Venstre_side.jpg     JP_17.maj2015_TillægLandbrug_Højre_side

 

Rekordmange unge vil gå på Asmildkloster Landbrugsskole

Asmildkloster Landbrugsskole glæder sig over, at landbruget med mange praktikpladser er med til at sikre de unge både uddannelse og senere job.

En fremtid i landbruget. Det drømmer flere og flere unge fra både landet og byen om. I hvert fald har Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg de seneste fem år oplevet vækst i antallet af elever.

”Det viser for det første, at der er interesse for at uddanne sig og senere arbejde inden for landbruget,” fortæller forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

”Men det viser også, at landbrugserhvervet gerne vil tage ansvar og være med til at uddanne de unge. For langt de fleste elever hos os får en praktikplads hos en landmand. Vi plejer at sige, at der er praktikpladser til dem, der kan og vil.”

De unge skal være klar til måske at flytte og måske kommer de til at passe køer i stedet for de ønskede grise eller omvendt.

”I det seneste skoleår blev der tegnet 196 praktikpladser på Asmildkloster – og det betød, at alle fra den årgang fik en

praktikplads.”

De 196 praktikpladser er det største antal, der nogensinde er tegnet på en årgang fra  Asmildkloster Landbrugsskole, hvor det ikke kan lade sig gøre at uddanne sig uden en praktikplads. Der findes altså ikke skolepraktik.

”Vi synes, det er rigtig dejligt, at der er den mulighed for at komme ud i erhvervet, for det er der, man for alvor lærer sit fag og oplever en rigtig arbejdsplads.

”Der er en stolt tradition inden for landbruget for at tage ansvar for at være med til at uddanne.”

De fleste gennemfører uddannelsen

Forstanderen fremhæver, at landbrugs-eleverne er 16-17-årige unge, som efter kort tid på skole kommer ud i en landbrugsvirksomhed og arbejder:

”De springer ud i det og går i gang med at yde et stykke arbejde. De har et stort ansvar, for det er altså ikke småpenge, som er på spil i landbruget i dag. Det er beundringsværdigt.”

96,8 procent gennemfører den landbrugsuddannelse, de har sat sig for. Det er man med rette stolte af på Asmildkloster Landbrugsskole, for det er meget højt og er med til at sikre faglært arbejdskraft til erhvervet.

”Vores elever ved, hvad de vil, og de går efter det.”

”Det skyldes nok også, at der ikke er nogen tvivl om, hvad man bliver uddannet til på en landbrugsskole. Samtidig gør vi meget ud af at forklare eleverne, hvordan arbejdet er i landbruget i dag, så de ikke går rundt med en Morten Koch-agtig forestilling.”

Der er stadig mange af de unge landbrugselever, som kommer fra landet og fra en gård. Men et stigende antal kommer fra byerne, og en del har også en studentereksamen med sig i bagagen.

Cirka 20 procent af landbrugseleverne er piger, og andelen er svagt stigende.