Elevrådet på Asmildkloster Landbrugsskole er medlem af EEO. Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) er af og for elever på erhvervsskolerne og HTX. EEO arbejder for reel indflydelse på uddannelserne gennem elevråd, skolebestyrelser og overalt, hvor EEO kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde.

Elevrådet på Asmildkloster består pr. 1. november 2014 – se oversigt

[listyofiles folder=”wp-content/elevråd” options=”table,filesize,icon,new_window”]

Her kan du læse elevrådets vedtægter

[listyofiles folder=”wp-content/elevrådvedtægt” options=”table,filesize,icon,new_window”]