Asmildkloster Landbrugsskoles kostskole huser 330 unge. Vi ønsker en åben og aktiv skole også i fritiden. Vi søger derfor en kollega der kan være en del af et aktivt fritidsmiljø på skolen og samtidigt være en del af vores teknisk service team.

Dit arbejdsområde og opgaver

Det er et alsidigt job med en mangfoldighed af opgaver, hvor du er sammen med vores elever i en stor del af din arbejdstid.

Du tilrettelægger aktiviteter i samarbejde med elever og kolleger.

Du er opsøgende i relation til interne og eksterne samarbejdspartnere eksempelvis virksomheder, foreninger og organisationer.

Er rollemodel og tager aktivt del i aktiviteterne.

Har øje for elever, der vækker bekymring i forhold til trivsel eller perspektiv for at gennemføre deres uddannelse.

Tager den svære samtale og eventuelt guider videre til relevante fagpersoner i internt og eksternt netværk.

Holder opsyn med værelser, fælleslokaler og -faciliteter og tager initiativ til vedligeholdelsesopgaver og nyanskaffelser påtaler, hvis vores ”Guide til hverdagen” ikke bliver respekteret.

Du har hænder og hoved skruet rigtigt på så du kan assistere teknisk service med opgaveløsning. Dette udgør ca. 1/3 af jobbet. Det kan være opgaver som:

  • Vedligeholdelse både inde og ude.
  • Varetagelse af mindre VVS-, el- og tømreropgaver.
  • Diverse ad hoc-opgaver såsom udførelse af små reparationer at inventar, flytning af inventar, snerydning, affaldshåndtering med videre.

Du bidrager positivt og med initiativ til at udvikle Asmildkloster skolehjem.

Din baggrund og kompetencer – vi forventer at du:

Du har relevant uddannelse, som du kan bringe i spil i forhold til skolehjemmets opgaver – gerne erfaring med arbejde sammen med unge mennesker.

Det er en fordel, hvis du har interesse for landbrug, motor, mekanik, værkstedsarbejde og aktiviteter der kan fange vores landbrugselever.

Du er tillidsvækkende, udadvendt og synes, det er spændende at udfordre eleverne både på de faglige og personlige områder. Tillid, samarbejde og retfærdighed skal give mening for dig og på den baggrund fastholder du en støttende og anerkendende dialog med de unge.

Det er altafgørende, at du vil de unge og brænder for at tage aktivt del i at udvikle og drive faciliteter og aktiviteter.

Evner at arbejde selvstændigt, struktureret, løsningsfokuseret og helhedsorienteret

Har mod på at være synlig og tilgængelig for elever og kolleger m.fl. på skolen  

Du bliver en del af et inspirerende og velfungerende, tværfagligt miljø, hvor vi forventer, at du bliver en aktiv kollega, der engagerer sig i vores skole og arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår og ansøgning

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale, men vi venter naturligvis gerne på den rette.

Stillingen er på fuld tid. Der er 2 faste aftenvagter (pt. tirsdag og torsdag) fra kl. 16.00-23.59.  Arbejdet på skolehjemmet kræver fleksibilitet, vi taler med den enkelte ansøger om hvorledes dette bedst kan etableres og fungere.

Stillingen er på fuldtid med løn og pension i henhold til Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT).

Der er tilknyttet en attraktiv pensionsordning til stillingen. Der er andre ”personalegoder” som oplyses ved samtale/ansættelse.

Ansøgningsfristen er fredag den 20. september 2019, kl. 12.00 pr. E-mail til Asmildkloster Landbrugsskole forstander Lars Møgelbjerg Andersen;  la@asmildkloster.dk

Spørgsmål om jobbets indhold kan rettes til forstanderinde Birgitte H. Andersen 2925 6419.

Asmildkloster Landbrugsskole er en stærk og ambitiøs erhvervsskole. Skolen er én af Danmarks største landbrugsskoler og fortsætter sin positive udvikling.

På Asmildkloster Landbrugsskole udbydes alle trin af landbrugsuddannelsen på EUD, EUX samt landbrugets lederuddannelse som Produktionsleder og Agrarøkonom. En del af uddannelsens praktiske træning og undervisning sker hos en række af områdets landbrugsvirksomheder.

Skolen har et betydeligt internationalt engagement i ERASMUS+ programmer KA1/2og er en del af flere regionaleprojekter, eksempelvis; MateMatikklar, Karrierelæring og STEM

Asmildkloster Landbrugsskole har 215 årselever i 2019. 90 % af eleverne bor på kostskolen. Kostskolen har plads til 338 elever og er også vært for elever fra Medieskolerne i Viborg. Der er 45 medarbejdere på skolen heraf 24 undervisere. Se mere på www.asmildkloster.dk