Morten Balle, Møldrup

Helle Carlsen, Viborg

Anne Sofie Færch Christensen, Tapdrup

Bjørn Futtrup, Spøttrup

Ruben Germann,Skals

Jacob Haugaard, Tjele

Jonas Holm, Kjellerup

Henrik Fomsgaard Jensen, Struer

Jonas Svejgaard Jensen, Rødkærsbro

Thomas Johansen, Viborg

Nikolaj Foldager Kjærgård, Frederiks

Hans Kristiansen, Viborg

Kasper Busk Ladefoged, Vinderup

Nicolaj Laier, Frederiks

Chris Bager Larsen, Hobro

Christian Peter Møller, Kjellerup

Simon Pedersen, Vejle

Thomas Just Poulsen, Silkeborg

Jakob Sloth, Lemvig

Victor Foged Stampe, Spøttrup

Morten Villadsen Svendsen, Tjele

Mads Kjær Søndergaard, Erslev

Kristian Juul Thomsen, Grindsted

Kristian Thøgersen, Erslev

Kristian Ellekrog Trærup, Spøttrup

Jens Christian Kok Hansen, Rødkærsbro