Studenterhue på den fede måde

Julia Nørgaard Frahm på 18 år er i fuld gang med sin første praktikperiode på EUX-uddannelsen på Asmildkloster Landbrugsskole. Efter et år på landbrugsskolen og gymnasiet i Viborg, er hun nu elev på gården Kokholm ved Sæby. ”Efter 10. klasse ville jeg gerne have en gymnasial uddannelse, da min drøm er at blive politibetjent. Men jeg havde ikke lyst til at skulle sidde tre år med næsen i bøgerne, så da hørte om muligheden for EUX i Viborg, så sprang jeg på. Jeg har altid elsket dyr, og har selv hest og har arbejdet efter skoletid på en kvæggård. Så det at jeg kan kombinere en gymnasial uddannelse med praktisk arbejde indbygget i uddannelsen er perfekt for mig, og selvom det tager et år ekstra, så bliver jeg ikke skoletræt,” forklarer Julia. Hun har i dag opfølgningsmøde med sin læremester Henrik Hanghøj og han er indtil nu godt tilfreds med sin EUX-elev.

Julia3

”De første fem måneder har været meget positive. Jeg har gennem årene altid haft elever, og det både de helt unge, fagligt udfordrede og de som har en studentereksamen inden landbrugsskolen. Jeg vil gerne have elever, og dermed hjælpe til med at vi får uddannet nogle dygtige landmænd, og så synes jeg at det er sjovt at have med de unge at gøre. Jeg er meget positiv indstillet over for den nye EUX uddannelse, det er tydeligt at mærke at eleverne derfra er mere modne, mere læringsparate og modtagelige for læring. Det fremgår tydeligt i forhold til nye læringssituationer, så fanger Julia det første gang. De er mere bevidste om vigtigheden af at lære noget i uddannelsen. Samtidig så kræver de også at få meget ansvar,” forklarer Henrik, og Julia tilslutter sig den betragtning. ”Ja, jeg vil meget gerne have ansvar, og jeg får det også. Vi er to i farrestalden, og vi har et fantastisk samarbejde, og jeg lærer meget af min kollega. Det som driver mig i arbejdet er, at se resultaterne forbedre sig. Vi har jo vores system, og vi kan se med det samme, at hvis vi justerer på det, eller glemmer noget, så kan det ses på resultatet. For mig er det en stor udfordring, og jeg føler, at jeg kommer ind i en ’ny’ stald hver dag, der sker hele tiden noget nyt,” fortæller Julia.

Julia_Henrik

Elever kræver ansvar

Hun får også god sparring fra bedriftens svinerådgiver, som giver Julia lov til at følge med i de ting, som der sættes i gang i farrestalden. ”Jeg får masser af fif af ham, og jeg lærer meget af at gennemgå evalueringerne med ham fra gang til gang. I dag havde vi besøg af dyrlægen, og så gik jeg stalden igennem med hende, hun var heldigvis meget tilfreds med, det hun så,” griner Julia.

Der er ingen tvivl om, at Julia trives i sit arbejde på gården, men hvordan gik det første år på skolebænken?

”Jeg følte mig fint hjemme, selvom det tog lidt tid at vænne sig til at være så langt væk fra min hest. Men mine klassekammerater havde jeg det rigtig godt med, vi er jo meget på bølgelængde, og har de samme interesser og samme tilgang til livet. Alle er vant til at arbejde og have med dyr at gøre, det er ikke som i en ’normal’ gymnasieklasse, og det kan jeg rigtig godt lide,” siger Julia med et smil. Hun fremhæver at lærerne på gymnasiet var rigtig gode til at tage imod dem, men den store tilknytning lå på Asmildkloster, hvor de jo også boede.

Skal brænde for arbejdet

Henrik Hanghøj har netop ansat en elev mere pr. 15. januar, men det er ikke en EUX-elev. ”Jeg vil gerne give plads til alle slags elever her hos mig. Det afgørende er, at de brænder for at passe dyr. Så vi uddanner både elever, som bliver dygtige ansatte i fremtiden, og elever som Julia, som har evnerne til at blive en rigtig dygtig landbrugsleder, så vores mål er jo bare lige, at få hende overbevist om, at det er langt mere interessant at være landmand og producere gode sunde grise, end det er at rende rundt i København og få brosten i hovedet som betjent,” siger Henrik med et stort smil.

 

Fakta om Julia:

Julia1

Julia Nørgaard Frahm

18 år

Elev på EUX Asmildkloster Landbrugsskole

I praktik på en svinefarm ved Sæby

 

Fakta om Kokgård:

Ejer: Henrik Hanghøj

Henrik_Hanghoej

Ansatte: 8

Produktionsapparat til 1000 søer og smågrise op til 30 kg. Pt. 28-29 grise pr. so.

200 ha