Grundforløb2 – GF2

Efter gennemført GF1* er du klar til at begynde landmandsuddannelsens GF2. Efter GF2 har du:
✓ Deltaget i malkning
✓ Prøvet at håndtere smågrise
✓ Lært de forskellige dyrs kendetegn og krav til pasning
✓ Taget medicinhåndteringskursus
✓ Lært at kende de forskellige fodermidler til dyrene
✓ Lært at kende forskel på forskellige afgrøder i marken fx. de forskellige kornarter
✓ Taget traktorkørekort
✓ Prøvet at betjene og håndtere de mest almindelige maskiner som plov, harve, tromle og såmaskine

På GF2 har du følgende grundfag, som du skal bestå for at kunne komme videre på Hovedforløb1:

¬ Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
¬ Arbejdsmiljø, svejsning og svejsesikkerhedskursus
¬ Erhverve kørekort til minimum traktor
¬ Biologi, niveau F.
¬ Naturfag, niveau F

GF2 afsluttes med en prøve, der skal bestås for at komme videre på Hovedforløb1. Når du har afsluttet GF2 skal du i praktik, hvorefter du skal tilbage på skolen for at gennemføre Hovedforløb1.

* Elever med uddannelsesaftale, gennemført GF1 eller som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse kan starte direkte på Gf2.