Landbruget efterspørger kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer. Asmildkloster Landbrugsskole søsætter derfor udviklingen af LLUP – Landbrugets LederUdviklingsProgram.

Viborg – Landbrugserhvervet kalder på kvalificeret arbejdskraft og i særdeleshed ledere med kompetencer på højt niveau. For at imødekomme landbrugets behov og udvikle Danmarks bedste ledere til landbruget, har Asmildkloster Landbrugsskole valgt at igangsætte et større udviklings-projekt, der skal skabe et fremtidigt lederudviklingsprogram i samarbejde med landbrugserhvervet.

 

Det er på mange områder ”nye tider” for Dansk Landbrug. Bedrifternes kompleksitet og struktur forandres og kravene til medarbejdere, ledere og ejere bliver stadigt større.

Landbrugets Lederuddannelser til Produktionsleder og Agrarøkonom blev fornyet og ”redesignet” i 2015. Asmildkloster Landbrugsskole vil gå et ekstra skridt og etablere de 2 uddannelser, som en del af et samlet lederudviklingsprogram for landmænd, der er klar til at tage udfordringen og de landbrugsvirksomheder som er klar til at udfordre den næste generation af ledere og ejerledere.

Asmildkloster Landbrugsskole har i dag stor succes og tilgang til lederuddannelsen som Produktionsleder, hvor skolen udvikler lederaspiranter med specialviden og produktionsoptimerings-kompetencer, indenfor deres konkrete driftsgrene og grundlæggende ledelse – 33 produktionsledere er pt. i gang med eksamensforberedelserne og dimitterer senere i juni måned.

De unge Produktionsledere skal efter skolens opfattelse ud og bruge deres nye kompetencer i driften, således at de får erfaringer og videreudvikler sig, men også for at mærke, at lederjobbet i en moderne landbrugsvirksomhed er en god og krævende udfordring. Når de har hentet nogle års erfaring og kender sig selv i en mindre lederrolle med ansvar, har de et fantastisk fundament for at vurdere om de skal arbejde videre med ledelse og om deres videre udvikling skal gå via Asmildkloster Landbrugsskoles lederudviklingsprogram.

De høje ambitioner vi har for fremtidens lederudvikling kræver udviklingsarbejde med høj kvalitet, seriøse samarbejdspartnere og ledertalenter med hjerte og vilje på rette sted – derfor vil vi fortsætte vores succes med Produktionslederuddannelsen og fra denne platform og vores udviklingsarbejde søsætte et Lederudviklingsprogram for Dansk landbrug med arbejdstitlen; Landbrugets LederUdviklingsProgram – LLUP, fortæller forstander Lars Møgelbjerg Andersen

En naturlig følge af Asmildkloster Landbrugsskoles plan for udvikling af LLUP, er at opstarten af Agrarøkonomuddannelsen på Asmildkloster Landbrugsskole udsættes til 2017. Nogle vil synes at det er ærgerligt, at de ikke kan begynde deres AØ-uddannelse på Asmildkloster i efteråret 2016, men de fleste har allerede anerkendt, at tankerne og ideerne i LLUP er så gode, at LLUP er værd at vente på.

Skolen vil udvikle den nye generation af ledere gennem LLUP i samarbejde med ambitiøse samarbejdspartnere, for på den måde, at sikre at Dansk Landbrug får den kvalificerede arbejdskraft og talentmasse de efterspørger på det Taktiske og Strategiske ledelsesniveau til at varetage ledelse, produktion og udvikling. Hermed udvikles også den kommende generation af landmænd der har helt eller delvist ejerskab af landbrugsbedriften.

Landbruget er præget af mange små og mellemstore virksomheder, som ikke har deres egen HR-afdeling. Udvikling af fremtidens ledere i Landbruget kan ikke ske med Landbrugets Lederuddannelser alene.

Produktionsleder- og Agrarøkonomuddannelsen er gode ”fundamenter” i en lederuddannelse og kombineret med en kompetent, fokuseret og systematisk HR indsats vil de rette ledertalenter kunne spottes og udvikles. Og sammen med aftagerne af arbejdskraften vil vi kunne udvikle kvalificerede ledere der kan levere på det taktiske og strategiske ledelsesniveau.

Asmildkloster Landbrugsskole vil som en del af LLUP påtage sig opgaven som HR- og Personaleudviklingsafdeling for de interessenter der bliver en del af LLUP.

Udviklingsarbejdet startes med en workshop ultimo juni 2016 og vil løbende inddrage alle relevante interessenter.

Har du interesse i LLUP er blot vil vide mere er du velkommen til at kontakte forstander Lars Møgelbjerg Andersen direkte på telefon 6054 2522 eller la@asmildkloster.dk